ТОП-8 помилок з банком

 

Дізнайся прямо зараз Старт

Спеціальна конфіскація

 

Все про спеціальну конфіскацію Старт

Наукові висновки

 

Як виграти справу, використовуючи наукові висновки? Старт

Форс-мажор (зона АТО)

 

Отримати форс-мажор Старт

Smaller Default Larger

Кримінальна відповідальність юридичних осіб

23.05.2013 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» № 314-VII. 18.06.2013 року Закон було повернено за підписом Президента України. Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень, закон набирає чинності з 01 вересня 2014 року [1]. Тобто вже через рік (якщо набрання чинності Законом не буде відкладено) в українській правовій реальності постане новий інститут – кримінальна відповідальність юридичних осіб, хоч і у формі «квазікримінальної відповідальності», коли юридична особа визнається суб’єктом відповідальності, але не є суб’єктом злочину.

Кримінально-правові аспекти подібних законодавчих змін в українській юридичній літературі розглянуті досить докладно, причому в усіх ракурсах – як з точки зору прихильників, так і противників такої відповідальності. Хотілось би зупинитись на кримінологічних аспектах запровадження кримінальної відповідальності.

Кримінологію традиційно розглядають як соціально-правову науку, що вивчає злочинність, причини та умови злочинності, шляхи і засоби її попередження, а також особу злочинця [2, c. 7].

О.М. Литвинов серед напрямів кримінологічної діяльності виділяє кримінологічне прогнозування, яке являє собою процес наукового пізнання майбутнього стану злочинності, факторів, що впливають на її зміни, розробки кримінологічного прогнозу [3, c. 592]. Слід зауважити, що прогнозувати за допомогою кримінологічних методів і форм пізнання можна не лише стан злочинності, а й плив тих чи інших суспільних змін (політичного, законодавчого чи адміністративного характеру) на стан злочинності в цілому та за окремими напрямами.

Вважаємо, що справедливим буде принцип: без належної соціальної підготовки будь-які законодавчі зміни будуть в кращому випадку марними, в гіршому – шкідливими. Даний принцип слід застосувати і до вищезгаданого Закону.

Так, відповідно до ст. 963 КК в редакції цього Закону підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою: 1) від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 209, 306, частиною першою і другою статті 3683, частиною першою і другою статті 3684, статтями 369, 3692 цього Кодексу; 2) від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-2585 цього Кодексу [1]. Таким чином, кримінальна відповідальність юридичних осіб даним законодавчим актом передбачена за «терористичні», «корупційні» злочини а також за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Власне, щодо самого списку даних злочинів нарікань нема – адже дані злочини часто вчиняються за допомоги юридичних осіб приватного права (банків, інших кредитних установ, фіктивних компаній тощо). Навіть такі злочини як сприяння вчиненню терористичного акту (ст. 258-4 КК) та фінансування тероризму (ст. 258-5 КК) вчиняються з використанням юридичних осіб приватного права.

В той же час слід зауважити, про наступне. Ринок «тіньових» фінансових послуг буде існувати доти, доки будуть існувати кошти, нажиті завідомо незаконним шляхом. З набуттям чинності даним Законом неважко спрогнозувати різке зростання кількості фірм (як правило, товариств з обмеженою відповідальністю) «на один день», спеціально створених на проведення однієї чи декількох незаконних операцій. Зменшення мінімального розміру такого статутного капіталу ТОВ у 2009 році та повне зняття його обмежень у 2011 [4] чималою мірою сприятиме тому, що реальною власністю цих фірм буде печатка та папка із статутними документами, а у якості керівника та засновників будуть підставні особи. Таким чином, прийняття Закону може мати наслідки у вигляді зростання фактичної кількості випадків фіктивного підприємництва (ст. 206 КК України) при «дрібнішанні» обсягу незаконних операцій в кожному конкретному випадку. Це, на нашу думку, ускладнить правоохоронну діяльність в даному напрямі.

Іншим – протилежним – аспектом запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб приватного права є зростання кількості випадків протизаконної протидії господарській діяльності. Вищезгаданим законом органам кримінальної юстиції фактично надано додаткові повноваження по перевірці юридичних осіб приватного права. При низькому рівні загальної і правової культури, що існує наразі в нашій державі, в тому числі і серед працівників органів кримінальної юстиції, будь-яка, навіть найкорисніша норма може бути використана для протизаконного тиску на юридичних осіб, в т.ч. для здійснення рейдерства.

Враховуючи все вищенаведене, вважаємо, що для накладення відповідальності на юридичну особу, що отримала певні майнові преференції від злочину, достатньо цивільної відповідальності, адміністративних обмежень (припинення державної реєстрації, відкликання державних замовлень, скасування ліцензій та дозволів тощо) та фінансових санкцій за правопорушення, а тому введення кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні є передчасним.

 

Література

  1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» № 314-VII // Сторінка «Законодавство України» офіційного веб-порталу Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/314-18
  2. Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій. Навчальний посібник. / В.І. Курило, О.Є. Михайлов, О.С. Яра – К.: Кондор, 2006. – 192 с.
  3. Литвинов О.М. Прогностичний підхід до аналізу організованої злочинності / О.М. Литвинов // Форум права – 2011 - № 1 – с. 590-594.
  4. Закон України «Про господарські товариства» // Ліга. Закон. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T157600.html#350

Гарячі новини

Чи потрібна в Україні реєстрація підприємницької діяльності для торгівлі в інтернеті?

Інтернет торгівля стала досить популярним заняттям серед великого числа людей. Для одних це хобі або альтернативний варіант заробітку, а для інших - основне джерело доходу. При цьому навіть успішні продавці, які мають значні обсяги продажу, не поспішають реєструватися підприємцями і продовжують вести «тіньовий» бізнес.

Нові вимоги до документів неприбуткових організацій

1 січня 2017 року спливає термін для неприбуткових організацій з перереєстрації статутів згідно нових вимог українського податкового законодавства. Оскільки цей процес і процедура не для всіх є зрозумілими, зокрема, щодо того, які суттєві моменти необхідно врахувати громадським організаціям, щоб залишитися в реєстрі неприбуткових організацій після 1 січня – Наша Компанія обґрунтує та пояснить основні положення, що зазнали змін.

Европейський суд з прав людини щодо вилучення комп'ютерів в ході обшуку

30 вересня, ЄСПЛ оголосив своє Постанова по справі «Преждарови проти Болгарії» (Prezhdarovi v. Bulgaria, скарга N 8429/05). Воно стосується вилучення за результатами обшуку комп'ютерів з комп'ютерного клубу заявників. Страсбурзький Суд оцінив національне законодавство, рішення суду, яким були санкціоновані обшук і вилучення, а також рішення прокурора і суду за скаргами заявників з вимогою повернути комп'ютери в частині відношення до їх твердженням, що на вилучених комп'ютерах міститься персональна інформація. При цьому очевидно, що аналогічним чином слід міркувати стосовно до будь-якого пристрою, яке може містити персональну інформацію. Нижче наведена відповідна частина Постанови ЄСПЛ:

Партнери

1Нотаріус Марина Михайлівна
067-980-54-74

2Арбітражний керуючий
066-725-72-85