До нас звернулось підприємство, яке є проектною організацією, і яке було притягнено до відповідальності за передачу замовнику будівництва проектної документації на полігон побутових відходів, яка, на думку посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), була виготовлена з порушенням законодавства, а саме в ній був занижений клас наслідків об'єкта будівництва - відповідного полігону.
 
                  Korotya ukr
Був написаний та поданий позов про скасування постанови про накладення штрафу,  підстави якого полягали в наступному:
Потрібно зазначити, що правопорушення, за вчинення якого позивача притягнено до відповідальності не має місце і склад зазначеного правопорушення (об’єктивна сторона) в діях позивача відсутній. Обєктивна сторона за зазначеним правопорушенням полягає в передачі замовнику проектної документації розробленої з порушенням вимог законодавства та заниження класу наслідків (відповідальності) об'єкта  будівництва. В оскаржуваній  постанові відповідач вказує, що розроблена проектна документація порушує наступні акти: 
 
 • П. 11 Постанови КМУ від 28.08.2013р. №808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»;
 • П.5.1.4 ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»;
 • Зміну 1 до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» від 12.05.2014 №135 п. 6 додаток Д .
 • Таблицю А.1  ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва».

 

Відповідач вказує, що проект розроблений позивачем з порушенням вищезазначених норм, що спричинило заниження класу відповідальності.
 
 1. Позиція відносно порушення постанови КМУ №808, п.11 полягає в наступному: зміст зазначеного пункту наступний: «Поводження з відходами побутовими (оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження і захоронення).» Не зрозуміло яким саме чином міг бути порушення вказаний пункт оскільки в ньому зазначено який вид діяльності становить підвищену екологічну небезпеку. Позивач розробляє проектну документацію відносно об’єкта будівництва, а не відносно виду тієї чи іншої діяльності, а тому вказаний нормативно правовий акт стосується проектної документації. Більше того потрібно зазначити, що позивачем отримано позитивну експертну оцінку, що проектна документація відповідає вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил щодо додержання нормативів з питань екології.
 2. Позиція відносно порушення  П.5.1.4 ДБН В.1.2-14-2009 полягає в наступному: у вказаному пункті оскаржуваної постанови відповідач акцентує увагу на наступному реченні: «Незалежно від класифікації за ознаками таблиці 1 слід встановлювати клас наслідків (відповідальності) не менш ніж: СС3 – для обєктів (будівель та споруд) підвищеної небезпеки, визначених згідно з законодавством. Потрібно зазначити, що об’єкт будівництва, який визначений в проектній документації не є об’єктом підвищеної небезпеки з огляду на наступне: нормативно правовим актом, який визначає, який об’єкт являється з підвищеною небезпекою є ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки», а як ідентифікувати цей об’єкт визначається в постанові КМУ від 11.07.2002р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. На об’єкті будівництва відсутні небезпечні речовини, а тим більше у кількості, що  дорівнює  або  перевищує  нормативно встановлені порогові маси, також об’єкт будівництва не є об’єктом що відповідно  до  закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, - ці обставини є вигадками Відповідача, не відповідають дійсності та не доведені жодними експертизами та розрахунками.
 3. Позиція відносно порушення Зміни 1 до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» від 12.05.2014 №135 п. 6 додаток Д. Потрібно зазначити, що відповідач процитував цю зміну так як це вигідно йому і не повністю. В цій зміні зазначено, що полігони оброблення, перероблення, утилізації, знешкодження і захоронення побутових відходів можуть бути віднесено до 4 і 5 категорії складності, але в цій зміні міститься примітка про те, що клас наслідків зазначених у переліку об’єктів визначається незалежно за кожною з наведених в таблиці 1 характеристикою можливих наслідків від відмови об’єкта. Більше того, саме зазначеною зміною було виключено з зазначеного ДСТУ пункт про автоматичне віднесення полігону до 4 чи 5 категорії складності.
 4. Позиція відносно порушення Таблиці А.1  ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Посилаючись на порушення зазначеної таблиці відповідач вказує на припинення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, загальнодержавного значення. Спростовуючи зазначений висновок потрібно зазначити наступне: Згідно Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 27.11.2015р. № 04.11/16-09, наданих відділом архітектури та містобудування райдержадміністрації, і які відповідно п.4 «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів», затвердженого Мінрегіоном України від 16.05.2011р. № 45 є основним документом  для розроблення проектної документації, не містять будь-яких планувальних вимог щодо автошляхує. 
 
Додатково надаємо пояснення відносно того, яким чином був розрахований клас наслідків:
 
За  остаточної кваліфікації об’єкту за таблицею А.1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 визначені класи  наслідків відмови (відповідальності) будівлі або споруди (СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки) і СС3 (значні наслідки)) визначаються за шістьма характеристиками можливих наслідків відмови будівлі або споруди.
Перші три характеристики для нашого об’єкту – можлива небезпека для здоров’я і життя людей:
що постійно перебуватимуть (більше 8 год./добу та не менше 150 днів на рік) – обрахована штатна кількість працівників полігону: N1= 49 осіб.
 1. За кількістю постійного перебування осіб на полігоні ТПВ, об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) –СС1 (незначні наслідки);
 2. Особами, які періодично перебуватимуть на полігоні, вважаються поставщики цього сміття (не більше 8 год./добу протягом не більше ніж 150 днів на рік):N2= 26 осіб. За такої кількості осіб, які періодично перебуватимуть на обєкті, полігон відноситься до класу наслідків (відповідальності) -СС1 (незначні наслідки);
 3. Небезпекою для життєдіяльності людей, які перебуватимуть зовні полігону, для яких можливе порушення умов їх життєдіяльності більше ніж на три доби, враховується кількість жителів смт. Гребінки (N3= 6,993 тис. осіб, згідно Статистичного збірника Держслужби України «Чисельність наявного населення України» по смт. Гребінки на час розробки проекту -01.01.2015р.) За такої кількості (6993 <10000) осіб, які перебувають зовні  об’єкту, полігонвідноситься до класу наслідків (відповідальності) –СС2 (середні наслідки).
 4.  За обсягом можливого економічного збитку: збитки оцінюються за Методикою оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175 "Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру"), далі Методикою. Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів комунального призначення розраховуються згідно п. 4.6 за певною формулою. У випадку, що розглядається: 
  • кількість видів основних фондів n = 1; 
  • коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачаються с=0,45;
  • встановлений термін експлуатації Tef= 20 років;
  • коефіцієнт амортизаційних відрахувань Ка = 0,05;
  • кошторисна  вартість  об’єкта за даними проекту-аналога («Реконструкція полігону ТПВ м. Миронівка» станом на 08.04.2016р), що складає 26 248,1044 тис. грн
  • мінімальний розмір місячної заробітної плати на час розробки проекта –1,450 тис. грн.
  • Ф=0,45х26248,1044х(1–0,5х20х0,05)=5905,823тис.грн.= 4073 м.р.з.п. Отже, при обсязі можливого економічного збитку  до 15 000 м.р.з.п. полігон відноситься докласунаслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).
 5. За критерієм «Втрата об’єктів культурної спадщини». Відповідно узгоджувальних матеріалів та вихідних даних на проектування – п.12 Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №04.11/16-09 від 27.11.2015р. вибору і відведенню земельної ділянки  під  полігон ТПВ, а також  за результатами геологічних, гідрологічних, агрономічних, історичних та економічних  визначень,  було вибрано оптимальний варіант розміщення полігону. Будь-які об’єкти  культурної спадщини на даній території не були виявлені, а відповідно дані  втрати відсутні.
 6. За критерієм "Припинення функціонування обєктів інженерно-транспортної інфраструктури". Відповідно таблиці 3.2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування» запроектований  полігон з розрахунковою потужністю в 14,148 тис.м3/рік  є найменшим з 5-ти градацій полігонів за потужністю. Об’єкт будівництва не розташований у районі сейсмічністю 7 балів та вище за ДБН В.1.1-12-2006 «Будівництво у сейсмічних районах України».  Територія будівництва полігону за результатами інженерних вишукувань передбачається на ділянці із звичайними інженерно-геологічних умовами, при відсутності таких ускладнюючих умов як: тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селе-вих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні та ін., з урахуванням дії планованої діяльності. advokatpoligonЗа  48 років  експлуатації сміттєзвалища, без кріплення його укосів і днища штучним протифільтраційним екраном,  не було  жодних  надзвичайних випадків з руйнування або затоплення. З інженерного забезпечення передбачається тільки електропостачання, водопостачання,  водовідведення  полігону. Відповідно технічних умов на електропостачання на приєднання цих мереж, то передбачається  приєднання   до  централізованої  мережі району в необхідних  потребах за ІІІ категорією надійності.  Господарсько-питне водопостачання буде здійснюватися від власної спостережно - моніторингової свердловини, каналізування – за децентралізова-ною схемою. Пожежогасіння забезпечуватиметься,  як від водопровідної мережі і зворотного використання фільтрату, так і  з двох  резервуарів місткістю 50 м3 кожний.Таким чином, безпека об’єкта забезпечується  шляхом реалізації принципу ешелонування захисту, який базується на використанні бар’єрів, які послідовно включаються в роботу, функціонують незалежно один від одного. Це перешкод-жає виникненню перевантажень, збоїв і аварійних ситуацій.Відповідно  цього дослідженого  критерію комунальний полігон  матиме місцевий рівень і відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)
Вказана вище постанова про притягнення позивача до відповідальності є незаконною також виходячи з незаконності підстави для її винесення - перевірки  на підставі якої зазначена постанова і була винесена. Мається на увазі те, що відповідно до направлення про проведення позапланової перевірки відносно позивача, перевірка мала бути проведена з 27.04.2017р. по 05.05.2017р., а фактично вона була проведена 05.05.2017р., що підтверджується актом перевірки, тобто строк здійснення перевірки починаючи з першого дня визначеного направленням на перевірку до дня закінчення перевірки, що підтверджено актом цієї перевірки, складає 9 днів, що є порушенням законодавства. 
 
При накладенні штрафу має місце порушення п.16 Постанови Кабінету Міністрів від 06.04.1995р. № 244 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», яким   належить розглянутидану справу протягом 15 днів з дня складання  протоколу  від 05.05.2017р., тобто 20.05.2017 р. а фактично справа розглянута 26.05.2017р, що підтверджується оскаржуваною постановою.
 
05.05.2017р. органом ДАБК було також складено припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, яким було було зобов’язано підприємство усунути порушення, за яке притягнуто до відповідальності спірною постановою. Спірний припис є взаємно пов’язаним документом зі спірною постановою і підстави для скасування постанови є також і підставами для скасування спірного припису. Додатково потрібно зазначити, в приписі не конкретизовано як саме позивач має усунути порушення, отже можна стверджувати про відсутність зазначення механізму виконання оскаржуваного припису. Також потрібно зазначити, що посилання відповідача на ДСТУ Н Б В 1 2 16 2013 в оскаржуваному приписі як на підставу для автоматичного віднесення об’єкта будівництва до 5 категорії складності (2 аркуш, 5 абзац знизу) є незаконним оскільки той пункт на який йде посилання виключений з зазначеного ДСТУ Зміною 1 до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» від 12.05.2014 №135.
 
Позов підготував партнер ЮК “Майоров, Нерсесян та партнери”, адвокат Коротя Роман

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх