Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


Чинним законодавством передбачено, що виникнення, зміна або ж припинення правовідносин прямо залежить від наявності чи відсутності певних юридичних фактів, які підтверджують відповідними документами. Нерідко трапляються випадки неможливості підтвердження юридичного факту через втрату, знищення або відсутність того чи іншого документу, тому для таких випадків передбачено судовий порядок встановлення вказаного факту.
Перелік юридичних фактів, підвідомчих встановленню в судовому порядку, наводиться в ст. 256 ЦПК і не є вичерпним.
Більш детально розглянемо встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини.
Для чого ж необхідно встановлення даного юридичного факту?
Частиною 3 ст. 1268 ЦК України зазначено, що спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом встановленого строку для такого прийняття він не відмовився від спадщини.
Таким чином, особа приймає спадщину автоматично і для цього їй не потрібно подавати заяву про прийняття спадщини чекаючи на сплив 6-місячного строку з дня смерті спадкодавця. Проте, якщо Вами успадковано нерухоме майно, то Вам необхідно звернутися до нотаріуса для отримання свідоцтва про право власності на вказане майно в порядку передбаченому гл. 10 п.2.1. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
Зрозуміло що факт проживання зі спадкодавцем потрібно підтвердити доказами, до таких належать: відмітка в паспорті про реєстрацію місця проживання спадкоємця, довідка з ЖЕКу, правління ЖБК, відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець на день смерті спадкодавця проживав разом із спадкодавцем.
Проте на практиці досить поширеною є ситуація, коли нотаріус, відмовляє особі у видачі відповідного свідоцтва(оформлення спадщини), як у випадку відсутності документів, що підтверджують факт постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, так і у випадку коли поданих документів, що підтверджують факт проживання зі спадкодавцем, на думку нотаріуса виявляється недостатньо.
В такому разі особа має законне право звернутися до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення.
Для цього заявнику при подачі заяви необхідно зазначити який факт заявник просить встановити та для якої мети, причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують даний факт. Окрім цього слід врахувати, що справа про встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини буде підвідомча суду в разі дотримання таких умов: заявник є спадкоємцем померлого спадкодавця, у заявника відсутні документи, що підтверджують факт постійного проживання із спадкодавцем на час відкриття спадщини, нотаріус відмовив спадкоємцю у видачі свідоцтва про право на спадщину, наявна заведена спадкова справа стосовно майна спадкодавця. Наголошуємо на тому, що у разі коли заявник попередньо не звертався до нотаріуса для встановлення такого факту, в порядку, визначеному нотаріальним законодавством, то заява має бути залишена без розгляду.
За результатом розгляду заяви, суд дослідивши докази, на підставі яких установлено цей факт може ухвалити рішення про встановлення факту постійного проживання із спадкодавцем на час відкриття спадщини чи про відмову у встановленні цього юридичного факту.
Рішення про встановлення факту прийняття спадщини, як випливає із ч.2 ст.259 ЦПК України, є підставою для видачі спадкоємцю свідоцтва про право на спадщину.
Тобто коли факт проживання зі спадкодавцем на момент прийняття спадщини буде встановлено, наступним кроком для заявника буде звернення в порядку позовного провадження з позовом про визнання права власності на спадкове майно.
Як приклад пропонуємо вам позитивне рішення суду стосовно розгляду заяви одного з наших клієнтів про встановлення юридичного факту, а саме проживання зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх