До Київського окружного адміністративного суду
Позивач: ___________________________
Адреса:______________________________________________
Номери засобів зв’язку_______________________________
Відповідач: Департамент державної архітектурно-будівельної
інспекції у Київській області
адреса
Третя особа без самостійних вимог: Головний архітектор ______________
Адреса_________________________


Позовна заява
Про скасування наказів, приписів та акту та зобов’язання відновлення реєстрації декларацій


19.08.2015р. Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області було винесено наказ №___, яким було скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт від 26.11.2014р. за № _________, "78-квартирний житловий будинок в м. _______ по вул..________" та яким було скасовано реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації від 29.05.2015р.за № ____________, "78-квартирний житловий будинок в м. __________по вул..______________".


19.08.2015р. Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області було винесено припис №_________, яким вимагається з 20.08.2015р. зупинити виконання будівельних робіт.


Підставою для винесення вказаних вище рішень є акт перевірки дотримання вимог законодавства складений 19.08.2015р. службовими особами Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у_________________.


Потрібно зазначити, що вказані вище рішення є незаконними та такими, що підлягають скасуванню, обґрунтування чого полягає в наступному:
1.Підставою для винесення всіх вищевказаних рішень стала та обставина, що в декларації про початок будівельних робіт та в декларації про готовність до експлуатації відносно житлового будинку за адресою_____________, а також в деклараціях про початок будівельних робіт відносно житлових будинків за адресами: ________________ та м. ____________ зазначена 3 категорія складності об’єкту. На думку службових осіб відповідача у вказаних деклараціях мала бути зазначена 5 категорія складності.


Правовою підставою для такої позиції службові особи відповідача визначають п. 4.2 ДСТУ-Н Б В 1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва" відповідно до якого проектування об’єкта будівництва до складу якого входять декілька будинків, будівель, споруд потрібно здійснювати на підставі вихідних даних на об’єкт будівництва вцілому.
Відповідачем обґрунтовано застосування вказаної норми права тим, що на житлові будинки за адресою: _____________________ існує одна проектна документація та ці будинки складають спільний будівельний комплекс і в цих будинках розраховано для перебування: 173 особи в будинку за адресою: __________, 149 осіб в будинку за адресою: вул. ____________ 149 осіб в будинку за адресою: _______ – разом 471 особа, що відповідно до таблиці А 1 додатку А ДСТУ-Н Б В 1.2-16:2013 відноситься до 5 категорії складності.
Потрібно зазначити, що п. 4.2 ДСТУ-Н Б В 1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва" не міг бути застосований Відповідачем при винесенні оскаржуваних рішень виходячи з того, що житлові будинки за адресами: ___________________ не об’єднані спільною проектною документацією, а тому відповідно до п.3.13 ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" не може бути єдиним будівельним комплексом. Документарне підтвердженн відсутності єдиної документації полягає в наступному:


Також в акті перевірки службові особи відповідача вказують відомості, які спростовують зроблений ними ж висновок, що житлові будинки за вказаними вище адресами складають спільний будівельний комплекс, а саме на першому аркуші спірного акту зазначено, що відносно кожного житлового будинку отримані окремі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, які видані відділом містобудування та архітектури Ірпінської міської ради, що унеможливлює існування спільного об’єкту будівництва.
Відповідно до п. 8, ч.1 ст. 1 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості ………..
Той факт, що декларації про початок будівельних робіт відносно кожного окремого житлового будинку видані в різний час також спростовує висновок відповідача про існування спільного будівництва будинків.


•Відносно житлового будинку за адресою: ____________ декларація про початок робіт зареєстрована 26.12.2014р.;
•Відносно житлового будинку за адресою: ____________ декларація про початок робіт зареєстрована 28.06.2015р.;
•Відносно житлового будинку за адресою: ____________ декларація про початок робіт зареєстрована 26.03.2015р.
Потрібно також звернути увагу суду на ту обставину, що проектна документація, на підставі якої була визначена категорія складності, розроблялася особою, яка має затверджений в передбаченому законом порядку кваліфікаційний сертифікат – головним архітектором ПП "__________" _____________, якого потрібно залучити до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача.


Отже, житлові будинки за адресами: ______________ не є спільним об’єктом будівництва і відповідно категорія складності визначається не вцілому відносно них, а окремо відносно кожного з них. Виходячи з того, що кожен будинок розрахований на постійне перебування в ньому не більше ніж 200 осіб і не менше ніж 100 осіб відповідно до таблиці А 1 додатку А ДСТУ-Н Б В 1.2-16:2013 такі будинки відносяться до 3 категорії складності будівництва.


Доказом, який додатково визначає категорію складності вказаних житлових будинків є висновок експерта, який додається.
Виходячи з вказаного пояснення відповідачем незаконно були віднесені об’єкти будівництва до 5 категорії складності будівництва чим було порушено порядок віднесення об’єктів будівництва до 4 і 5 категорій будівництва затверджений постановою КМУ № 557 від 27.04.2011р.


2.Оскаржувані рішення суперечать підпункту 1 п. М2 додатку М до Державних будівельних норм А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво",.


Всупереч цій нормі права відповідач, не дивлячись навіть на існування окремої проектної документації на кожен будинок, визначив, що будинки складають єдиний об’єкт будівництва і категорія складності має визначатися відносно всіх будинків вцілому.


Також існує правова позиція ВСУ відображена в відповідній постанові прийнятої за наслідками перегляду рішень суду касаційної інстанції та яка відповідно до ст. 244-2 є обов’язковою до виконання всіма суб’єктами суспільних відносин, яка визначає, що при визначенні категорії складності інспекція архітектуктурно-будівельного контролю має виходити з підпункту 1 п. М2 додатку М до Державних будівельних норм А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", на який і йде посилання одним абзацом вище. Вказана постанова додається.


3.Відповідачем при винесенні оскаржуваних рішень було порушено п. 6 порядку здійснення державного архітектурно – будівельного контролю затвердженого постановою КМУ №553 від 23.05.2011р. відповідно до якого …………………


Порушення вказаної норми права полягає в тому, що по перше перевірка на підставі якої були винесені оскаржувані рішення, проводилася не на підставі плану роботи інспекції, а на підставі певного направлення №40 від 09.07.2015р., а по друге вона мала бути проведена, протягом 10 днів з дня направлення, а проведена була більше ніж через місяць після направлення.


4.Відповідачем при винесенні оскаржуваних рішень було порушено п. 9 порядку здійснення державного архітектурно – будівельного контролю затвердженого постановою КМУ №553 від 23.05.2011р. відповідно до якого Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у присутності суб'єктів містобудування або їх представників, які будують або збудували об'єкт будівництва.


Порушення цієї норми права полягає в тому, що в акті службові особи відповідача зазначили, що перевірка здійснювалася у присутності представника позивача: Карпенко Богдана Валерійовича, а насправді ця інформація є сфальсифікована оскільки вказаної фізичної особи на час складання акту не було на території України, підтвердження чого додаються.


5.Службові особи відповідача при проведенні перевірки та як наслідок винесення оскаржуваних рішень вийшли за межі своїх повноважень оскільки, як зазначено в акті, перевірка здійснювалася відносно житлового будинку за адресою ___________, а рішення були винесені відносно будинків за адресою: ___________
На підставі вищезазначеного,


ПРОШУ:


1.Скасувати винесений 19.08.2015р. Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області наказ №____, яким було скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт від 26.12.2014р. за № ______, та скасовано реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації від 29.05.2015р.за № _________ відносно житлового будинку, який знаходиться за адресою: _________________


2.Зобов’язати Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області відновити реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт від 26.12.2014р. за № ___________, та реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації від 29.05.2015р.за № __________, відносно житлового будинку, який знаходиться за адресою: __________________-
Додатки:
2.Копії позовної заяви;
3.Клопотання про забезпечення позову;
4.Квитанція ;
5.Акт перевірки від 19.08.2015р.;
6.Припис №
7.Припис №.
8.Лист-повідомлення від відповідача;
9.Висновок експерта;
10.Постанова ВСУ від 14.03.2014р.
11.Докази знаходження за кордоном.
___________________ "__"_______2015р.

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх