До Оболонського районного суду
Позивач: _____________________________,
Адреса:
04210, м. Київ, вул. Мате Залки,
Б. ____, кв. _____
Тел.. _________________
Представник: Майоров Василь Олександрович
04212, м. Київ, вул. Шулявська
Б. 5, оф. 2
Відповідач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
Адреса:
04050, м. Київ, вул. Артема, 60.
Реквізити:
Код ЄДРПОУ 09807856, код Банку : 300131,
к/р 32001170801
МФО 321024
Тел.: ______________--
Ціна позову: : 1 316 797 грн.


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення грошових (депозитних) коштів


08 листопада 2013 року Позивач уклала із Відповідачем договір-заяву банківського вкладу (депозит) № __________ "Пенсійний" на 370 днів у відділенні № 19 Філії "Центральне РУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит".


Відповідно до п. 1 Договору сума вкладу (депозиту) складає 12 500 євро.


На виконання п. 1 Договору, Вкладник вніс, а Банк прийняв грошові кошти на депозитний рахунок №_______________ у сумі 12 500 євро на строк з 08 листопада 2013р. по 13 листопада 2014р. на умовах, визначених Договором-заявою та Основними умовами залучення банківських вкладів у ПуАТ "Банк"Фінанси та Кредит" ( далі - Основні Умови).


Відповідно до п. 2 Договору, за час користування коштами вкладу протягом вищевказаного строку, Банк нараховує і виплачує Вкладнику проценти за ставкою 9.10 % річних.


Пунктом 6 Договору передбачено, що після закінчення строку депозитного договору, вклад повертається Вкладникові в порядку,строки та на умовах, передбачених п. 5.2. Основних умов.


Станом на дату подання позову Відповідачем сплачено на користь Позивача 2 500 євро. Залишок вкладу складає 10 000 євро, який не повернуто до цього часу.


На звернення Позивача, Банк відповідають, що неможе сплатити зазначену суму за відсутності готівки.


Вважаємо вищезазначені дії Відповідача такими, що порушують Договір, законодавство та права Позивача, з наступних підстав.
1) Відповідно до ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.


Пунктом 6.1.2. Основних умов передбачено, що після закінчення строку, визначеного Договором-заявою та цими Основними умовами, отримати всю суму Вкладу та процентів згідно з умовами Вкладу.


Відповідно до п. 6.3.2. Основних умов при припиненні дії Договору здійснити розрахунок, повернути Вкладнику суму Вкладу та нараховані проценти на дату повернення Вкладу, та закрити Вкладний рахунок.


Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.


2) Крім того ЗУ "Про захист прав споживачів" за приписами ч. 5 ст. 10 Закону, у разі коли виконавець прострочує виконання надання послуги згідно з договором, за кожний день прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості послуги.
Правову позицію з цього приводу викладено у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996 р. № 5 "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів", де у п. 20 зазначено, що пеня за порушення договору нараховується і стягується у відсотковому відношенні до суми заборгованості за кожний день прострочки, в тому числі за святкові, неробочі й вихідні дні.


Таким чином, з Відповідача на користь Позивача слід стягнути пеню в розмірі :
10 000 х 0.03 х 112 = 33 600 євро.
(повна (кількість прострочених днів -
вартість) з 14.11.14. по 04.03.15)


3) Крім того, відповідно до статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
- Розрахунок трьох відсотів річних:
Формула : С = Сума боргу х 3 (відсотки) х N (к-сть прострочених днів) / 365 днів / 100 (відсотки)
Кількість прострочених днів з 14.11.2014р. по 04.03.2015р. = 112 днів.
Сума трьох відсотків річних : 10 000 х 3 х 112 / 365 / 100 = 92 євро.


4) Також, відповідно до частини 1 ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
З метою отримання юридичної допомоги Позивач звернувся до адвоката.
Пунктом 2 ч. 3 ст. 79 ЦПК України, передбачено, що одним із видів судових витрат є витрати на правову допомогу.
Відповідно до ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені витрати. Позивачем сплачено гонорар адвокату, зазначену в угоді, що складає 8000 гривень.


5) Також, згідно з частиною 2 ст. 22 Закону при задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної шкоди.
Статтею 23 ЦК України передбачено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
Укладаючи договір банківського вкладу та довіряючи свої грошові кошти даній фінансовій установі, Позивач розраховувала на порядність і чесність Банку, дотримання Банком всіх умов і положень договору.
Відмова в поверненні частини вкладу порушила плани Позивача в частині розпорядження власними грошовими коштами, стало для неї сильним шоком від нахабства і незаконності дій по відношенню до своїх вкладників - людей, які повірили Банку в період нестабільної політичної та економічної ситуації в країні і довірили свої особисті кошти, тим самим забезпечивши фінансовій установі запас ліквідності в один із найважчих економічних моментів, а у відповідь отримали невдячність, і недбале ставлення до виконання Банком зобов'язань за договором.


Завдану Позивачу моральну шкоду оцінює в 15 000 грн.


Щодо ціни позову:


Відповідно до п. 4 Роз'яснень ВСУ "Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин" у позовах про стягнення іноземної валюти ціна позову визначається в іноземній валюті та у гривнях відповідно до офіційного курсу.
Отже, загалом із Відповідача слід стягнути на користь Позивача :
(Курс НБУ станом на 04 березня 2015 року : 1€ = 30.01 грн.)
Підстава стягнення Сума в євро Сума в гривнях
Сума залишку вкладу 10 000 € 300 100 грн.
Пеня 33 600 € 1 008 336 грн.
Три відсотки річних 92 € 2 761 грн.
Витрати на правову допомогу 600 грн.
Моральна шкода 5 000 грн.


ЗАГАЛОМ:
1 316 797 грн.
(один мільйон триста шістнадцять тисяч сімсот дев'яносто сім гривень).
Виходячи із усього вищезазначеного, на підставі статей 22, 23, 526, 1058, 1060, 1167, статей 1, 4, 10, 22 Закону України "Про захист прав споживачів", керуючись статтями 3, 79, 84, 88, 110, 119 ЦПК України


ПРОШУ:


1.Стягнути із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (Адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60), код ЄДРПОУ 09807856, код Банку : 300131, к/р 32001170801 в ГУ НБУ по м. Києву і Київській обл., МФО 321024 на користь___________________________:
- суму залишку вкладу в розмірі 10 000 євро, що за курсом Національного Банку України станом на 04 березня 2015 року складає 300 100 грн.;
- пеню в розмірі 33 600 євро, що за курсом Національного Банку України станом на 04 березня 2015 року складає 1 008 336 грн.;
- суму трьох відсотків річних в розмірі 92 євро, що за курсом Національного Банку України станом на 04 березня 2015 року складає 2 761 грн.;
- витрати на правову допомогу в розмірі 8000 грн.;
- 5000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, -
ЗАГАЛОМ: 1 316 797 грн.
(один мільйон триста шістнадцять тисяч сімсот дев'яносто сім гривень).
Додатки:
Позивач ____________________
"____" ______________ 2015 р.

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх