До _______________ районного суду

ПОЗИВАЧ (потерпілий ) ПІП_______________________
адреса реєстрації: 08292 Кіївська обл. м. Буча,
вул. _____________, ____

ВІДПОВІДАЧ (обвинувачений) ПІП
адреса реєстрації: __________________

Цивільний позов в кримінальному провадженні
№ _________________ від 25.04.15
по обвинуваченню _________________________

Ціна позову: 30 000 (тридцять тисяч) гривень


Відповідно до фактів, доведених матеріалами кримінального провадження, громадянином ________________ 25 квітня 2015 року було умисно та протиправно побито мене, _________________________ 07.02.1982 р.н.
У вказаний день близько 23 години вечора ________________ без вагомих на те причин біля кафе "_______" почав мене бити кулаками, після чого, поваливши на землю, бив ще й ногами. Внаслідок цього у мене діагностовано перелам носу в декількох місцях, а також була порвана куртка.


У зв'язку з вчиненням громадянином ____________ вищезазначеного злочину, мені було завдано матеріальної та моральної шкоди. Відповідно до ч.1 статті 1166 параграфу 1 глави 82 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Матеріальна шкода, завдана мені громадянином ____________,полягає у витратах на моє лікування, купівлю медичних препаратів,а також на заправку автомобіля внаслідок поїздок до судмедексперта в Ніжин, що становило 2000 (дві тисячі) гривень.


Відповідно до ст. 23 ЦК України, моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї (моя дружина також була присутня при цьому і також морально постраждала) чи близьких родичів та у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна. У зв'язку з чим вважаю, що вчиненням злочину, зокрема, умисним побиттям мене, мені було завдано моральної шкоди у розмірі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень.


Таким чином, розмір завданої мені матеріальної та моральної шкоди становить 30 000 (тридцять тисяч) гривень, зокрема 2000 (дві тисячі) гривень матеріальної шкоди та 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень моральної шкоди.


Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПКУ особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Керуючись ст.ст. 55, 56, 127-129 КПК України, ст.ст. 23, 1166, 1168 ЦК України:


ПРОШУ:


1. Прийняти даний цивільний позов.
2. Стягнути з обвинуваченого _______________ на мою користь 30000 (тридцять тисяч) гривень, зокрема 2000 (дві тисячі) гривень матеріальної шкоди та 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень моральної шкоди.
Додатки: копія позову у 3 примірниках – для обвинуваченого та його захисника та прокурора.


04 серпня 2015 р. ___________________

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх