До Шевченківського районного суду м. Києва

Позивач: ______________________________________

Адреса для направлення судової кореспонденцї:

01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15Б

РНОКПП: __________________________

 

Відповідач: Державна організація (установа, заклад)

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб»

01032, м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 33-Б

Код ЄДРПОУ: 21708016

 

Позов немайнового характеру

                         Korotya ukr

Позовна заява

Про зобовязання вчинення дій

Вказана позовна заява подається до суду цивільної юрисдикції відповідно до постанови Верховного Суду України від 09.11.2016р. прийнятої по справі № 6-2309цс16., Відповідно до вказаної постанови спір особи з Фондом гарантування вкладів, який здійснює повноваження від імені банку – підвідомчий саме судам цивільної юрисдикції. Вказана постанова додається.

Підстави позову:

25.06.2014р. між ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (надалі Банк) та ________________________________ (надалі Вкладник) був укладений договір банківського вкладу за умовами якого Вкладник розмістила в Банку грошові кошти в розмірі 10 000,00 доларів США. Відповідно до вказаного договору Банк взяв на себе обов’язки виплачувати щомісяця проценти за користування вказаними грошовими коштами в розмірі 10% річних з подальшою зміною вказаного розміру процентів. За договором банк зобов’язувався повернути вклад 25.07.2015р. Постановою правління НБУ №188 від 19.03.2015р. відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк». На підставі вказаної постанови 20.03.2015р. Відповідачем було прийнято рішення про початок процедури ліквідації та призначення уповноваженої особи на цю ліквідацію. Опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії та призначення уповноваженої особи на ліквідацію було здійснено 26.03.2015р. в друкованому ЗМІ «Голос України». Виходячи з того, що грошові кошти за вказаним договором в частині різниці між гарантованою Відповідачем до повернення сумою (200 000,00 грн) та сумою вкладу (10 000,00 доларів США) не були повернуті Вкладнику, остання керуючись ч. 5 ст. 45 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» звернулася 28.03.2015р. до Відповідача з заявою включення до реєстру акцептованих вимог кредиторів її вимог.

Відповідно до ч. 5 ст. 45 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку. У разі призначення уповноваженої особи Фонду, якій делеговано Фондом повноваження щодо складення реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 46 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» З дня початку процедури ліквідації банку строк виконання всіх грошових зобов’язань банку та зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав.

Відповідно до ч. 4 ст 49 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів підлягають вирішенню у судовому порядку.

Всупереч вказаним нормам законодавства вимоги Позивача не були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів та не була визначена сума заборгованості за поданими вимогами, а також не було здійснено віднесення пред’явлених вимог до передбаченої законодавством черги погашення.

Відповідно до постанови Верховного Суду України від 12.06.2012р. по справі № 6-32цс13: «Законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.

Оскільки положення Конституції України та Конвенції мають вищу юридичну силу (ст. ст. 8, 9 Конституції України), а обмеження матеріального права суперечать цим положенням, порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягають судовому захисту і у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 ЦК України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.»

На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

  1. Зобов’язати Державну організацію (установа, заклад) «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» внести зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів шляхом включення до цього реєстру вимоги, яка виникла за зобов’язанням, яке в свою чергу виникло за договором банківського вкладу від 25.06.2014р. укладеним між __________________________________ та Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський акціонерний банк» з подальшим визначенням суми заборгованості та віднесенням вимоги до відповідної черги погашення.

Додатки:

  1. Копії позовної заяви для відповідача.
  2. Договір банківського вкладу;
  3. Копії заяви про включення вимог;
  4. Поштові документи, що підтверджують направлення заяви від 28.03.2015р.
  5. Постанова ВСУ (для суду).

                ________________                                                                                                                05.12.201_р.

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх