До _______________________ суду міста ______
Адреса: _____________________________________
Позивач: _________________________
Адреса: __________________________
Відповідач: _______________________
Адреса місця реєстрації: ____________________
Адреса фактичного місця проживання:
_________________________________
Заява
про забезпечення позову
До ______________ було подано позовну заяву про стягнення заборгованості.
Потрібно зазначити, що існує необхідність в забезпеченні позову шляхом арешту нерухомого майно, що належить Боржнику.
Відповідно до п.1, ч. 1 ст. 152 ЦПКУ, позов забезпечується накладенням арешту на майно, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб.
Потрібно зазначити, що у випадку якщо не буде накладений арешт на нерухоме майно Відповідача, то за час судового розгляду цього позову Відповідач, може відчужити вказане майно і рішення на користь Позивача неможливо буде виконати.
Майно, на яке потрібно накласти арешт відповідає наступним характеристикам:
- Нерухоме майно (квартира), що знаходиться за адресою: м Київ, Буча, Ірпінь______________ Вказане майно належить божнику.
- Нерухоме майно (домоволодіння), що знаходиться адресою: м Київ, Буча, Ірпінь______________ Вказане майно належить божнику.
Відповідно до ч.1 ст. 151 ЦПКУ Суд за заявою осіб, може вжити, передбачені цим Кодексом, заходи забезпечення позову.
Отже, захід забезпечення позову, який потрібно вжити – накладення арешту на майно Відповідача, характеристики якого зазначені вище. Вказаний захід забезпечення позову унеможливить відчуження майна Відповідача та сприятиме позитивному виконанню рішення суду та як наслідок захисту прав Позивача.
Підстави для накладення арешту полягають у наступному:
16 квітня 2015 року між Кредитором та Боржником було укладено усний договір позики, за яким __________ отримав від _______________ грошові кошти у розмірі 50 000 тис. доларів США і зобов'язався повернути їх до 16.10.2015 року. Вказані обставини підтверджуються розпискою, власноручно написаною відповідачем, яка додається до позовної заяви.
Проте, незважаючи на досягнуту домовленість Відповідач по сьогоднішній день взяті на себе зобов'язання так і не виконав, що в подальшому спричинило порушення прав та виникнення збитків для ___________. Окрім, цього стало відомо, що Відповідач володіє нерухомим майном зазначеним вище і має намір продати вказане майно.
на підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Забезпечити позов, шляхом арешту нерухомого майна:
- __________________________.
- __________________________.
Додатки:
1. Витяг з електронного сайту про відомості про нерухоме майно.
2. Довіреність
Представник:

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх