Консультація адвоката - 063-595-87-10


До _____________ районного суду


Особа, яка подає скаргу: _________________
Адреса для направлення кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б
Контактний номер телефону:
Захисник: Майоров Василь Олександрович
Адреса для направлення кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б
Контактний номер телефону:


Особа, дії та бездіяльність якої оскаржуються:


Слідчий ____________________
___________________________


Скарга
на бездіяльність слідчого 


28.09.2015р. службовими особами __________________ був вилучений автомобіль марки ________, державний номер _________, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та грошові кошти в розмірі 115 090,00 грн. Вказане майно було вилучене у _______________, який і є власником цього майна.


Вказане рухоме майно знаходиться ______________. Слідчим в кримінальному провадженні, в межах якого було вилучено вказане майно є _____________.


"__".10.2015р. ________ звернувся до слідчого __________ з письмовою заявою про повернення автомобіля та грошових коштів, які були вилучені, але вказана заява не була задоволена, що і змусило __________ звертатися до суду з цією скаргою.


Майно має бути повернено його власнику виходячи з наступного:


Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПКУ тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.


Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПКУ клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.


На виконання вимог вказаних вище норм законодавства клопотання про арешт вказаного майна до суду подано не було.


Як повідомлено процесуальним керівництвом досудового розслідування, в матеріалах кримінального провадження начебто знаходиться заява ________ на добровільне передання вказаного майна слідчому для зберігання.


Потрібно зазначити, вказана заява не відповідала дійсній волі власника майна, і до написання цієї заяви був примушений ________ шляхом психологічного впливу (погрозою застосування негативних наслідків). Слідчим не було забезпечено особі, у якої вилучалося майно реалізацію права на захист.


Якби _________бажав щоб майно зберігалося у слідчого він би не звертався до суду із скаргою з проханням повернення цього майна.
Виходячи із зазначеного вказана заява не може бути допустимим доказом добровільного передання майна на зберігання.


Відповідно до ст. 87 КПКУ недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.


Потрібно зазначити, що вищевказана заява про добровільне передання на зберігання слідчому майна є недопустимим доказом вільного волевиявлення особи на передання свого майна, оскільки при її написанні не було забезпечено право на захист цієї особи, і ця особа (у якої майно було вилучено) була примушена до написання цієї заяви.


На підставі вказаного,


ПРОШУ:


1. Зобовязати слідчого ______________ повернути ___________ його власність: автомобіль марки _______, державний номер _________, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та грошові кошти в розмірі 115 090,00 грн.
Додатки:
1. Документи, що підтведжують повноваження захисника;
2. Клопотання про поврнення авто адресоване слідчому з відміткою про прийняття.
Майоров В.О. __________________ 16.10.2015р.

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх