Услуги гражданам

Вам необходимо зарегистрировать предприятие или организацию, внести изменения в уставные документы, получить разрешительные документы? На вас подали в суд или нарушили ваши права? У вас проблемы с банком или коллекторами? Вы не знаете как поделить бизнес при разводе?

Мы предоставляем следующие услуги:

 • Представительство интересов физически лиц в судах (апелляция, кассация) и правоохранительных органах
 • Регистрация предприятий или организаций, сопровождение бизнеса
 • Получение разрешительных документов
 • Антиколлекторские услуги (реструктуризация кредита, суд с банком)
 • Раздел имущества супругом, признание право на наследство
 • Возврат долгов
 • Земельные споры

Информация для физических лиц

Услуги бизнесу

На предприятие подали в суд или нарушили его права? Необходимо внести изменения в уставные документы или получить разрешения? У предприятия проблемы с банком или с рейдерами? Необходимо вернуть долг?

Мы предоставляем следующие услуги:

 • Представительство интересов юридических лиц в судах правоохранительных органах
 • Регистрация предприятий или организаций
 • Получение разрешительных документов
 • Юридическое сопровождение бизнеса
 • Решаем вопросы с банками (суд, реструктуризация кредита)
 • Защита бизнеса от рейдерства

Информация для юридических лиц

Слідчому судді Шевченківського районного суду
Скаржник: ___________________
Місце проживання:
м. Київ, вул. _____________
тел.__________________
Особа, дії якої оскаржуються: Слідчий Шевченківського        РУ ГУ МВС України м. Києва
04050, Київ, вул. Герцена, 9
Скарга
на не внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
Я, _____________, шляхом направлення рекомендованого листа 18.12.2014 року, звернувся до Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві із заявою про вчинення _____________кримінального правопорушення відносно мене,передбаченого ст. 190 Кримінального Кодексу України.
22 грудня 2014 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві отримано мою заяву про вчинення злочину _____________, передбаченого ст. 190 КК України (підтверджується інформацією з офіційного сайту Укрпошта).
Станом на 26 грудня 2014 року заява про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесена.
Згідно ч. 1, 2 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити провчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань тарозпочати розслідування.
Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 4 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв іповідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова уприйнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
Згідно п. 5, ч.1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінальногопровадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного абовиховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Тобто, питання щодо наявності або відсутності в діях _____________ ознак кримінального правопорушення,передбаченого ст. 190 КК України, повинно вирішуватись на стадії досудового розслідуваня, і у разі встановлення даного фактуповинно було оформлено належним процесуальним документом, відповідно до ст. 284 КПК України.
Частина 3 ст. 214 КПК України визначає, що, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такоговнесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Саме з моменту внесення таких відомостей до ЄРДР можна вчиняти слідчі (розшукові) дії, які дозволять прокурору, слідчому визначитинаявність або відсутність ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України в діях _____________.
З аналізу самої заяви, без проведення слідчих дій, неможливо встановити відсутність підстав для притягнення особи до кримінальноївідповідальності.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав,свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженогорозслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності вміру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованомупроцесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 303 КПК України, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушеннядо ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, може бути оскаржено до суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першоюстатті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії абобездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отриманняособою її копії.
Таким чином, очевидним є факт протиправної бездіяльності слідчого слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві,яка полягає у не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, викладених у заяві про кримінальне правопорушеннявід 18.12.2014 року протягом 24 годин після отримання даної заяви, чим порушено ч.1 ст.214 КПК України.
На підставі вище викладеного, керуючись ст. 190 КК України, ст.ст. 214, 303, 304 КПК України,
ПРОШУ:
1.    Прийняти скаргу до розгляду.
2.    Зобов’язати Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві внести Заяву про вчинення злочину _____________, передбаченого ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та невідкладно розпочати досудоверозслідування.
Додатки:
1)    Копія Заяви
2)    Копія чеку про направлення заяви про вчинення злочину та роздруківка з офіційного сайту Укрпошти про отримання заяви провчинення злочину Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві – 1 арк.
__________    ________________________

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх