Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Важлива інформація для позичальників Приватбанку з приводу припинення кредитних відносин, а як наслідок, припинення нарахування процентів та неустойки після рішення суду (заочного) про стягнення кредитів!

Адвокат Киев

Досить часто, після того, як пройшов суд з Приватбанком, останній продовжує нарахування процентів та неустойки згідно кредитного договору або правил кредитування! Така позиція Приватбанка не відповідає останній судовій практиці!

Спеціально для наших клієнтів, у який пройшов суд з Приватбанком, або Приватбанк зробив виконавчий напис нотаріуса та відкрив виконавче провадження, наші адвокати по кредитним спорам підготували зразок заяви про розірвання та припинення кредитних правовідносин з Приватбанком!

Зразок заяви про припинення кредитного договору Приватбанк (кредитний адвокат м. Києва, Майоров Василь)

Публічне акціонерне Товариство «Приватбанк»
Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна
Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна

ПОЗИЧАЛЬНИК: _______________
Паспорт_______________
Адреса_______________

Я, __________________ є позичальником ПАТ “Приватбанк” шляхом приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, Умов і правил про платіжні картки та/або до інших будь-яких правил.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:
1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України
2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
3. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Відповідно до п.3.2.7.8.5. Умов та правил банківських послуг, у разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та/або неотримання іншою Стороною в установлений цим договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.

Таким чином, враховуючи, що ПАТ «Приватбанк» не повідомляє про умови кредитування, що саме було підписано з позичальником, Я, ______________ повідомляю про повне та безумовне ПОВІДОМЛЕННЯ про розірвання, припинення та закриття кредитного договору та\або кредитної картки та інших правовідносин з ПАТ «Приватбанк»!

Крім цього, вказана заява є заявою про застосування позовної давності по кредитним зобов'язанням та заявою про застосування позовної давності за кожний місячний платіж, та неустойки.

________________ __________ ________2018 р.

ПРИМІТКА до заяви про розірвання кредитного договору!


Такий зразок заяви до Приватбанку необхідно подавати цінним листом з описом вкладення – щоб у вас залишилися докази відправлення! Це дуже важливо!

Доцільно подавати після суду з Приватбанком, або після оскарження заочного рішення з Приватбанком, або після вчинення Приватбанком виконавчого напису нотаріуса! Особливо така заява важлива, якщо Приватбанк подав в суд по кредитній карті!

Таким чином, після подання заяви, кредитні правовідносини вважаються припиненими, а Приватбанк припиняє нарахування процентів та неустойки!

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх