Lorem Ipsum

Для отримання юридичної консультації з приводу аналогічної справи, 

ви можете звернутись до наших адвокатів за тел.. 063-595-87-10

Юридична компанія "Майоров, Нерсесян та партнери"

Адреса: м. Київ, вул. В. Житомирська, 15

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – для запитань та документів.

30 вересня, ЄСПЛ оголосив своє Постанова по справі «Преждарови проти Болгарії» (Prezhdarovi v. Bulgaria, скарга N 8429/05). Воно стосується вилучення за результатами обшуку комп'ютерів з комп'ютерного клубу заявників. Страсбурзький Суд оцінив національне законодавство, рішення суду, яким були санкціоновані обшук і вилучення, а також рішення прокурора і суду за скаргами заявників з вимогою повернути комп'ютери в частині відношення до їх твердженням, що на вилучених комп'ютерах міститься персональна інформація. При цьому очевидно, що аналогічним чином слід міркувати стосовно до будь-якого пристрою, яке може містити персональну інформацію. Нижче наведена відповідна частина Постанови ЄСПЛ:

43. Суд зазначає, що вираз «відповідно до закону» в сенсі пункту 2 статті 8 [Конвенції] вимагає, по-перше, щоб оспорюване захід мав деяку підставу в національному законодавстві. По-друге, національне законодавство має бути доступне відповідній особі. По-третє, постраждала особа повинна бути в змозі, отримавши при необхідності відповідну юридичну консультацію, передбачати наслідки застосування до нього національного законодавства, і, по-четверте, національне законодавство має бути сумісним з принципом верховенства права (див, серед багатьох інших,Rotaru v . Romania [GC], no. 28341/95, § 52, ECHR 2000-V; Liberty and Others v. the United Kingdom, no. 58243/00, § 59,1 July 2008; і Sallinen and Others v. Finland, no. 50882/99, § 76, 27 September 2005).


44. У даній справі, виходячи з припущення, що дії поліції в комп'ютерному клубі 21 лютого 2005 мали деякі підстави в національному праві, оскільки пункт 1 статті 191 Кодексу 1974 передбачав, що за певних обставин поліція може провести обшук і вилучення < ...>, Суд повинен розглянути питання про те, чи був закон «сумісний з принципом верховенства права». Національне законодавство повинно надавати достатні гарантії від свавільного втручання у права, передбачені статтею 8 [Конвенції] в плані обшуку та вилучення (див. Camenzind v.Switzerland, 16 December 1997, § 45, Reports 1 997-VIII, і [Heino v. Finland, no. 56720/09, §§ 40 і 46, 15 February 2011]).


45. Як зазначено вище, пункт 1 статті 191 Кодексу 1974 року дозволяв поліції невідкладно проводити обшук в відсутність кримінальної справи, якщо це надавало єдину можливість зібрати і зберегти докази. Формулювання цього положення [закону] дозволяла поліцейським проводити обшуки без попередньої санкції суду і по суті надавала їм право вирішувати на власний розсуд, чи відноситься випадок до не терпить зволікання. Суд, однак, сумнівається, що у цій справі мав місце випадок, що не терпить зволікання, враховуючи, що прокурор прийняв рішення про проведення операції за три тижні до того, як вона була проведена. Влада отримала інформацію про незаконне поширення програмного забезпечення 31 січня, проте операція була запланована на 21 лютого 2005 року. Тому у влади було достатньо часу для збирання додаткової інформації про злочинні дії, порушення кримінальної справи та звернення до суду з клопотанням до проведення операції.


46. Суд порахував, що в такій ситуації відсутність попередньої судової санкції може бути компенсовано доступністю подальшого судового контролю (див. Heino, згадане вище, § 45, і Smirnov v. Russia, no. 71362/01, § 45, 7 June 2007). Він знову підтверджує в цьому зв'язку, що, незважаючи на свободу розсуду, яку Суд визнає за Договірнмта Державами у цій сфері, він повинен бути особливо пильним, коли, як у даному випадку, виявляється, що згідно з національним законодавством влади уповноважені приймати рішення про проведення обшуків і проводити їх без санкції суду (див.Heino, згадане вище, § 40).


47. Суд, таким чином, повинен розглянути питання про те, чи надав наступний судовий контроль достатні гарантії того, що право заявників на повагу їхнього особистого життя не було порушено. Суд відзначає в першу чергу, що відповідний національний закон нічого не говорить про предмет судової перевірки. Тому Суд звертається до мотивуванні судового рішення, яким операція була схвалена. У цьому зв'язку він зазначає, що суд обмежив свою мотивування описом ходу обшуку та вилучення і вибірковим цитуванням тексту пункту 2 статті 135 Кодексу 1974 року прийняттям , підкресливши, що випадок стосується не терпить зволікання і негайне проведення обшуку та вилучення являло собою єдиний спосіб збирання і збереження необхідних доказів. Ніякої додаткового мотивування, яка стосувалася б законності чи обгрунтованості оспорюваного заходи, наведено не було (див. Аналогічний підхід в[Gutsanovi v. Bulgaria, no. 34529/10, § 223, ECHR 2013 (extracts)]).


48. Влада не стверджувала, що заявникам була доступна будь-яка інша можливість домогтися судової перевірки законності та обгрунтованості оспорюваної заходи (див. Gutsanovi, згадане вище, § 223).


49. Крім того, Суд зазначає, що після вилучення, заявники подали кілька скарг, вказуючи, що на комп'ютерах малася персональна інформація, і вимагаючи повернути їх. Суд зазначає, що масштаб обшуку та вилучення надає собою важливий фактор, який необхідно брати до уваги при оцінці того, чи відповідає оспорюване захід вимогам статті 8[Конвенції] (див. [Iliya Stefanov v. Bulgaria, no. 65755/01, § 38 , 22 May 2008]). Суд не може спекулювати щодо питання про наявність персональної інформації на комп'ютерах, але відзначає, що національні органи влади жодного разу не взяли до уваги претензії заявників, що стосуються цього: суд, схваливши захід, не розглянув питання про масштаб операції і не провів відмінностей між інформацією, яка була необхідна для розслідування, і інформацією, яка не мала до нього відношення; в ході розслідування заявники вимагали повернути їм комп'ютери, стверджуючи, що на них міститься персональна інформація, але ні прокурор, ні відповідні суди не розглянули з належною ретельністю їх затвердження. Хоча Суд визнає, що в принципі утримання комп'ютерів на час провадження у кримінальній справі переслідує законну мета збереження речових доказів у рамках розслідування у кримінальній справі (див., Mutatis mutandis, Atanasov and Ovcharov v. Bulgaria, no. 61596/00, § 70 , 17 January 2008), без якого-небудь розгляду питання про приналежність вилученої інформації до розслідування і претензій заявників, що стосуються персонального характеру частини інформації, що зберігається на комп'ютерах, судовий контроль виявився формальним, а заявники були позбавлені достатніх гарантій проти зловживань.


50. На закінчення Суд приходить до висновку, що відсутність чітких правил, що стосуються предмета судового контролю в подібній ситуації, в поєднанні з тим, що яка-небудь значуща перевірка законності та обгрунтованості заходи не мала місця, призвело до неефективності подальшого судового контролю з точки зору мети захисту прав заявників, гарантованих статтею 8 Конвенції. <...>


51. З урахуванням вищевикладеного, суд вважає, що навіть якщо припустити, що в принципі болгарське законодавство передбачає юридичні підстави проведення оспорюваних заходів, заявникам по справі не було надано достатніх гарантій дотримання їх права на повагу до приватного життя до або після операції по проведенню обшуку і вилучення (див. Gutsanovi, згадане вище, § 226). За таких обставин Суд приходить до висновку, що втручання в право заявників на повагу їхнього особистого життя не було здійснено «відповідно до закону», як того вимагає пункт 2 статті 8 Конвенції. Отже, Суду немає необхідності розглядати питання про те, чи переслідувало оспорюване захід законну мету і чи було воно пропорційно [цієї мети].


52. Беручи до уваги все вищевикладене, Суд приходить до висновку, що мало місце порушення статті 8 Конвенції»
Юридична компанія «Майоров, Нерсесян та партнери»

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх