1 січня 2017 року спливає термін для неприбуткових організацій з перереєстрації статутів згідно нових вимог українського податкового законодавства. Оскільки цей процес і процедура не для всіх є зрозумілими, зокрема, щодо того, які суттєві моменти необхідно врахувати громадським організаціям, щоб залишитися в реєстрі неприбуткових організацій після 1 січня – Наша Компанія обґрунтує та пояснить основні положення, що зазнали змін.
Зміни відбулися в Податковому Кодексі України для всіх неприбуткових організацій, вони стосуються не тільки громадських організацій, а й благодійних організацій, всіх асоціацій, творчих спілок, інших, які зареєстровані в Україні.
У першу чергу, Організація повинна бути створена, зареєстрована в порядку, визначеним чиним законодавством, тобто відповідно до закону "Про громадські об'єднання" або до закону "Про благодійні організації", інших законодавчих документів.
По-друге, Організація повинна в своїх статутах передбачити обов'язкову заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) для засновників, учасників, членів організації, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних осіб. Ми рекомендуємо звернути на це увагу та внести зміни до статутів відповідно до діючих вимог податкового законодавства.
Також, Статути нового зразку повині передбачити передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи – неприбуткової організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Отже, коли неприбуткова організація вирішить припинити свою діяльність, то вона повинна в статуті передбачити, що вона всі свої активи передасть іншій неприбутковій організації, і увага, тільки відповідного виду.
Якщо неприбуткова Організація виконає дані умови, то вона може бути внесена контролюючими органами до реєстру неприбуткових установ та організацій. Це вимоги, які були змінені з 1 січня 2015 року.
Так, до 1 січня 2017 року всі неприбуткові організації, мають право перечитати свої статути, подивитися на них і зробити висновки: чи вони відповідають тим пунктам, про які Ми зазначили раніше. Якщо не відповідають, то Ви повинні внести зміни до своїх установчих документів і провести відповідну перереєстрацію організації.
На сайті ДФС розміщено Проект Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження положення про реєстр неприбуткових організацій». Якщо цей нормативний документ буде прийнятий, то організації, які не внесли зміни відповідно до Податкового кодексу, мають всі "шанси" бути виключеними з реєстру неприбуткових установ та організацій. Порядку включення наступного разу до цього реєстру в данному законодавчому акті не передбачено. Отже, набагато краще на даний момент звернутися до спеціалістів, та внести відповідні зміни, щоб й надалі працювати без загрози бути виключеним із реєстру.
Зверніть увагу, що в даному проекті Наказу вказано, що перевірці підлягають всі організації, які були внесені в даний реєстр станом на 1 січня 2015 року. І відповідно до цього проекту, всі організації, які були внесені після 1 січня 2015 року перевірятися не будуть, оскільки вони повинні вже відповідати новим реєстраційним вимогам і новим вимогам Податкового Кодексу України.
Не менш важливим, пунктом Податкового Кодексу, є п.133.4.2., а саме у відповідності до даного пункту, неприбуткові організації повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності. Для більшої впевненості в законності вашої діяльності джерела фінансування повинні бути чітко регламентовані в статуті неприбуткової організації.
На сьогоднішній день пункт 133.4.2. говорить, що ми повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності. Тому, коли ми переглядаємо статути на правила виконання норм Податкового кодексу, Ми просимо звернути всіх увагу на пункти статутів, де прописана мета діяльності, ціль її або завдання, напрямки діяльності, і переглянути наскільки вона погоджується з вашими джерелами фінансування, бо джерела фінансування – це наші доходи (прибутки). Наші доходи повинні витрачатися на наші статутні напрямки діяльності. Джерела фінансування як розділ в статуті – завжди передбачений в кожному статуті неприбуткової організації. У відповідності до данного розділу кожна неприбуткова організація передбачає право отримувати благодійні внески, членські внески, фінансування від міжнародних організацій. І ці джерела фінансування повинні бути вказані, чітко регламентовані в кожному статуті неприбуткової організації.

Для більш детальної інформації звертайтесь до партнера та старшого юриста Ткаченко Анни тел. 067-508-58-59

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх