Тепер накласти арешт на майно у випадку можливості використання цього майна як доказ, або у випадку, якщо щодо цього майна може бути застосована спеціальна конфіскація. Це передбачено законом, який вводить новий порядок арешту майна.
Закон передбачає, що арешт майна – це тимчасове позбавлення права на відчудження, використання та розпорядженням майном у випадку, якщо є підстави вважати (суб'єктивні підстави), що вказане майно є предметом вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом або отримане за рахунок від доходів при вчиненні злочину або вказане майно підлягає спеціальній конфіскації або для забезпечення майнових вимог цивільного позову у кримінальній справі.
Майно може бути арештованим, якщо належить на праві власності підозрюваному, обвинуваченому, засудженемо, треті особі або юридичній особі на підставі рішення, ухвали суду або слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які, отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі: отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вказані відомості повинні бути встановлені в суді на підставі доказів.
Підставою арешту майна є ухвала слідчого судді чи суду за наявності аргументованих підстав вважати, що рухоме та/або нерухоме майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Вартість майна, яке належить арештувати, повинна бути відповідати розміру шкоди та/або розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.
Арешт накладується на будь-яке майно, в тому числі на банківські рахунки та цінні папери.
У окремих випадках та з метою збереження доказів або забезпечення конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках, на строк до 48 годин. Після цього, прокурор повинен звернутись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту.
Клопотання повинно містити наступну інформацію:
1) достатність доказів, що майно є предметом або доказом злочину, набуте злочинним шляхом або доходом від злочинної діяльності особи, або отримане за рахунок доходів від злочину;
2) перелік і види майна;
3) документи на майно;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 4 ст. 170 КК.
Таким чином, для накладення арешту на майно, необхідно доказати його походження. На думку юристів для уникнення ознаки «за рахунок від злочинної діяльності» та легалізація коштів, необхідно попередньо розробити іпотечний механізм обтяження вказаного майна.
ПРИКЛАД ДОПИТУ
Що це означає? Будь-яке переоформлення майна необхідно робити через підписання договору позики та договору іпотеки. Це дасть змогу пояснити походження коштів, оскільки кошти будуть позикові та іпотекодержатель зможе контролювати майна.
З нашої точки зору, найбільш оптимально захищена, дієва та не затратна схема збереження активів власника – це застава або іпотека. Іпотека – це інститут забезпечення виконання зобов'язання. Наприклад, банки видають кредити під заставу активів і вони впевнені, що зможуть повернути кредити за рахунок іпотеки. Для того щоб застосувати іпотеку або заставу необхідно сформувати грошове зобов'язання і передати в іпотеку або заставу майно (нерухомість, цінні папери, корпоративні права, майновий комплекс).
Відповідно до ЗУ «Про іпотеку», під іпотекою розуміється вид забезпечення виконання зобов'язання майном, яке залишається у володінні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель отримує право при невиконання позичальником забезпеченого іпотекою зобов'язання отримати задоволення грошових вимог за рахунок іпотеки.
Таким чином, боржник, кредитор, іпотекодавець та іпотекодержатель будуть афілійовані особи і будуть пов'язані між собою, а головною ланкою цієї схеми буде іпотекодержатель (кредитор).
Відповідно до інституту забезпечення грошового зобов'язання, припинити іпотеку без згоди кредитора практично не можливо, оскільки припинення іпотеки чітко формалізоване і головною підставою припинення іпотеки – це припинення грошового зобов'язання.
Таким чином, щоб убезпечити майно від конфіскації та стягнення, необхідно заздалегідь завести ваше майно в іпотеку афілійованого кредитору.
Що дасть заведення майна в іпотеку:
1. Контроль такого майна;
2. Неможливість стягнення за борги третіх осіб;
3. Легалізація та пояснення походження грошових коштів, адже всі кошти будуть позикові;
4. Переоформлення майна за допомогою позасудового порядку стягнення;
5. Аргументи на користь недоцільності конфіскації або спеціальної конфіскації;
6. Юридичні підстави та можливість зняття арешту, мотивуючи це ЗУ «Про іпотеку»;
7. Отримання коштів іпотекодержателем при реалізації майна на публічних торгах;
Що треба зробити з майном, щоб мати аргументи проти конфіскація та/або спеціальної конфіскації перед Національним агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?
Національне агентство повинно здійснювати наступні функції:
1) проведення аналізу, дослідження та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
3) здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);
4) організація здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;
5) формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
6) здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку, та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;
7) надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;
Що дасть заведення майна в іпотеку;
1. Контроль такого майна;
2. Неможливість стягнення за борги третіх осіб;
3. Легалізація та пояснення походження грошових коштів, адже всі кошти будуть позикові;
4. Переоформлення майна за допомогою позасудового порядку стягнення;
5. Аргументи на користь недоцільності конфіскації або спеціальної конфіскації;
6. Юридичні підстави та можливість зняття арешту, мотивуючи це ЗУ «Про іпотеку»;
7. Отримання коштів іпотекодержателем при реалізації майна на публічних торгах;
Юридична компанія «Майоров, Нерсесян та партнери» надає консультації з приводу збереження майна. Для консультації звертайтесь за тел. 063-595-87-10

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх