У попередній частині статті ми з вами розглянули структуру і істотні умови договору позики, а також мої рекомендації щодо складання договору позики між фізичними особами, оформлюваного розпискою. І зупинилися на відповідальності боржника у випадку порушення строків повернення позики.
У цій же частині статті ми розглянемо безпосередньо відповідальність за договором позики, оформленим розпискою, за порушення його умов, зокрема, термінів повернення позики. А також порядок розрахунку всіх платежів, що підлягають виплаті за договором позики, тобто формули і особливості.
Відповідальність за порушення договору позики.
Відповідно до ст. 1 050 ЦКУ, якщо позичальник не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 ЦКУ. Якщо позичальник своєчасно не повернув позику, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до ст. 549-552 ЦК, яка нараховується від дня, коли позика мав бути повернутий, до дня їх фактичного повернення займодавцю, незалежно від сплати процентів.
Так, відвідно до ст. 625 ЦКУ боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним зобов'язання.
Індекс інфляції нараховується тільки за повний календарний місяць прострочення. Розраховують індекс інфляції шляхом перемноження всіх індексів інфляції за весь період прострочення повернення позики і обчислюється із залишку суми заборгованості (приклад розрахунку, там же можна знайти калькулятор):
Суму інфляції розраховуємо за формулою:
(Сума боргу х відсоток інфляції (сукупний за всі місяці прострочення шляхом їх перемноження)) - сума боргу, наприклад:
(25000 грн. Х 104,24%) - 25000 = 1060 гривень 00 копійок.
Крім того, порушення терміну повернення позики тягне відповідальність у вигляді неустойки згідно зі статтями 549-552 ЦК.
Так, штраф - це неустойка, що розраховується у відсотках від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання. Пенею ж є неустойка, що розраховується у відсотках від суми невиконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Який вид неустойки вибрати вам - справа смаку і ваших уподобань ...
Слід також уточнити, що згідно статті 550 ГК відсотки на неустойку НЕ нараховуються.
У попередній частині статті, в якості відповідальності ми рекомендували у борговій розписці застосовувати наступне формулювання:
"За порушення строків повернення позики, передбачених даною розпискою позичальник несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу".
Зараз же я вам все детально з цього приводу поясню.
У другій частині цієї статті я вже пояснював, що таке облікова ставка НБУ і привів джерело, де можна завжди дізнатися її актуальний розмір.
Так статтею 1048 ЦК передбачено, що якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки НБУ. Я ж у своїй рекомендації пропонував вам використовувати подвійний розмір облікової ставки НБУ.
Чому?
По-перше, стаття 1048 ЦК передбачає відсотки, а не відповідальність. Ми ж з вами розглядаємо зараз відповідальність. (У попередній частині цієї статті ми з вами вже встановили, що відсотки - це, в деякому роді, винагорода за користування чужими грошовими коштами).
А по-друге, це формулювання взята з моєї договірної та судової практики у сфері господарських відносин (комерційних: між суб'єктами підприємницької діяльності). І оскільки законодавець для регулювання і цивільних, і господарських відносин передбачив однаковий фінансово-правовий інструмент, то чому б не перенести успішно працюючу практику з господарських відносин у цивільні.
Порядок розрахунку пені та відсотків.
Взагалі розрахунок пені ідентичний розрахунку відсотків.
Формула для розрахунку як відсотків, так і пені:
Сума боргу: 100% х Х (відсотки або подвійна облікова ставка НБУ): 365 (днів у році) х Yдней (період нарахування чи прострочення платежу для пені) = шукана сума грн.
Зверніть увагу, що дана формула придатна тільки для розрахунку відсотків, що підлягають оплаті одночасно з поверненням основного позики.
Якщо ж у вас передбачено порядок сплати відсотків періодичними платежами, наприклад, щомісяця, вам необхідно робити розрахунок на залишок заборгованості для кожного місяця окремо за наступною формулою:
Залишок суми боргу: 100% х Х (відсотки або подвійна облікова ставка НБУ) х Yдней (кількість днів у відповідному календарному місяці) = шукана сума відсотків.
Підсумуємо.
Обов'язково всі розрахунки за договором позики (розписці) оформляйте письмово чи то дописками на самій розписці до вказівок дат і підписами обох сторін, чи то окремим документом, наприклад, актом прийому-передачі грошових коштів.
У кожному разі, нагадаю, всі матеріально-фінансові договірні відносини на суму понад 170 гривень вимагають письмового оформлення. В іншому випадку ви будете позбавлені права посилатися на показання свідків на підтвердження даних договірних відносин, а відповідно і можливості повернення боргу.
Ми з вами розглянули юридичну та організаційно-технічну підоснову договору позики, оформленого розпискою. Тепер можна з упевненістю сказати, що в даному питанні ви юридично підковані.
Але в наш час навіть це не гарантує виникнення проблем з поверненням заборгованості.
Через те, що поряд із загальноприйнятими в юридичній практиці методами боротьби з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань - судовими чинним законодавством передбачені і відносно нові для української юриспруденції, а також несправедливо забуті старі, - позасудові або навіть досудові методи вирішення договірних спорів, несправедливо було б вам про них не розповісти.
Однак оскільки це досить ємна тема, яка потребує окремого розгляду, отже, так ми з вами і поступимо. Присвятимо зазначеної теми окрему статтю, яку я і зобов'язуюсь опублікувати на сторінках нашого блогу в недалекому майбутньому.

Юридична компанія "Майоров, Нерсесян та партнери"
Адреса: м. Київ, вул. В. Житомирська, 15
тел. 044-228-29-96 (з 10:00 до 18:00)
тел (VIBER) 063-595-87-10
Skype: mayorovgroup

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх