Форс-мажор ТПП зона АТОЗасвідченням форс-мажорних обставин у зоні АТО підтверджуватиметься сертифікатом Торгово-промислової палати
Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) відповідно до умов зовнішньоторговельних угод та міжнародних договорів України, норм законодавства, відомчих нормативних актів, а також умов договорів, контрактів, типових договорів, угод тощо між резидентами, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.
Згідно із Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.2014 р. № 1669-VІІ, протягом строку дії цього Закону єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), які мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.
Форс-мажорні обставин засвідчуються в разі:
-відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу;
-договірних зобов’язань;
-продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;
-списання безнадійного податкового боргу.
Відповідні зміни торкнулися й Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР (далі — Закон № 671/97). Водночас до повноважень ТПП віднесено засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), а також торговельних і портових звичаїв, прийнятих в Україні за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб (абз. 3 ч. 3 ст. 14 Закону № 671/97).
Закон № 671/97 доповнено ст. 14 1, керуючись якою, ТПП України й уповноважені нею регіональні ТПП засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) і видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів із дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно але за наявності довідки з податкової інспекції, про те, що ви дійсно поставлені на облік, як платник податків, у випадку не надання такого документу, послуга платна.
Також одним з важливих моментів є той факт, що строк Сертифікату про засвідчення форс-мажорні обставин не має граничних термінів, оскільки на момент видачі такого сертифікату форс-мажорні обставини продовжують діяти, отже не можливо встановити закінчення їх дії, в цьому випадку, суб’єкту господарювання, необхідно отримувати даний сертифікат, мінімум два рази, або дочекатись закінчення АТО та отримати протягом 6 місяців, з дня закінчення АТО необхідний сертифікат.
Якщо ж суб’єкт господарювання, пройшов процес ліквідації (припинення діяльності) протягом дії АТО або пройде зазначену процедуру вже після закінчення АТО, він також має право отримати сертифікат але виключно за період дії АТО.

Найпопулярніші питання наших замовників по форс-мажор:
1. Чи є вимоги до оформлення документів щодо посвідчення форс-мажорних обставин зобов'язання по яким виникли в зоні АТО?
Такі вимоги за форс-мажорними обставинами встановлені Регламентом Торгово-промисловою палатою України та регіональними палатами форс-мажорних обставин, в тому числі обставин непереборної сили, затвердженого рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 р. №44(5).
Сертифікати про форс-мажорні обставини видаються на підставі Податкового кодексу України та інших номативно-правових актів. ТПП України розглядає заяви про засвідчення форс-мажорних обставин, в тому числі обставин непереборної сили для юридичних та фізичних осіб за податковими зобов'язаннями для продовження строків для подання, а саме: податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань (ст. 102 ПКУ) чи відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу (ст. 100 ПКУ) (Додаток №2), за договірними зобов'язаннями (Додаток №1) та списанням податкового боргу (Додаток №), а також крім того, по кожному невиконаному податковому зобов'язанню подається окрема заява з поданням всіх документів, передбачених у відповідній формі заяви.
Разом з заповненою заявою необхідно подати всі документи, передбачені у відповідній формі заяви. Неналежне оформлення форми заяви і вказаних до неї документів та\або ненадання цих документів є правовою підставою для залишення такої заяви без розгляду з обов'язковим письмовим повідомленням про це заявника.
2. Який перелік документів необхідно подати в разі прострочення або несвоєчасного подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань (ст. 102 Податкового кодексу України) та на який період підприємство чи само зайнята особа (ФОП) має право одержати сертифікат про форс-мажорні обставини?
Необхідно подати перелік документів, які відображають дані про реєстрацію підприємства в місті Донецьку, Луганську та про взяття там на податковий облік (в зоні АТО). Такими документами можуть бути витяг/ виписка, довідка Форми 4-ОПП, які видавались при первинному взятті юридичної особи на податковий облік у місті Донецьку, Луганську (зона АТО).
Також до заяви на отримання сертифікату щодо настання форс-мажорних обставин, подається довідка від державної податкової інспекції міста, в яке було переведено підприємство або фізична особа – підприємець, щодо відображення дати, з якої підприємство перебуває на обліку в податковій інспекції цього міста (наприклад: 22.10.2014р.). Підприємство чи фізична особа - підприємець зазначає датою настання форс-мажорних обставин: 01 липня 2014 року; датою закінчення форс-мажорних обставин: 23 листопада 2014 року, також додатково додаються такі документи:
- копія платіжного доручення з відміткою банку про оплату послуг за встановленим тарифом (крім суб'єктів малого підприємництва);
- оферта акта наданих послуг за підписом керівника/фізичної особи та з відбитком печатки суб'єкта господарювання у двох примірниках за встановленою формою, розміщеною на Інтернет-сторінці ТПП України/регіональної ТПП;
- копія наказу про призначення директора, у випадку отримання ним сертифіката та примірника акта наданих послуг;
- оригінал доручення на отримання сертифіката та примірника акта наданих послуг представником заявника; поштовий конверт формату А-4 з вклеєними марками на суму п'ять гривень та зворотною адресою при простому відправленні поштою (згідно з тарифами Укрпошти для відправлення сертифіката та примірника акта наданих послуг по Україні).
Щодо дії сертифікату, то його період дії починається з дня видачі Указу президента України № 405/2014 від 13.04.2014 року 13.04.2014 року та діє до дати видачі такого сертифікату, оскільки дія АТО ще продовжується і не має граничних термінів її закінчення, у зв'язку з цим, необхідно буде такий сертифікат отримати або в продовж шести місяців з дня закінчення АТО або отримувати необхідну кількість разів, до дня закінчення АТО.
Ключові слова: ТПП форс-мажор, переведення з зони АТО, отримати форс-мажор, засвідчення форс-мажор, отримати форс-мажор ТПП, Торгово-промислова палата форс-мажор.

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх