Поділ власності юридичної особи між чоловіком та жінкою.
Зміни в судовій практиці в сфері правового режиму майна закріплені постановою Верховного суду. Цей документ визначає критерії, які регулюють надання статусу спільного майна в суперечках. До таких критеріїв належать:
• Час придбання майна
• Засоби або джерело придбання такого майна
• Мета придбання майна
Належність майна, яке вважається загальним визначається не тільки придбанням його в стані шлюбу, але і внесенням кожним з шлюбу рівних коштів, або ж участю в праці для його придбання. Під час встановлення обставин, які можуть визначити майно, як загальне, суд повинен враховувати вищевказані факти. Ця правова позиція і послужила написанням правила: "Кошти, які вніс один із шлюбу в статутний капітал господарського товариства з сімейного бюджету, стають власністю цього товариства, а право другого з шлюбу на ці гроші стають правом на частину вартості цього капіталовкладення. Вирішальним фактом є придбання цих грошей спільними зусиллями сім'ї".
Щоб дати комплексну відповідь на питання про зміну правового режиму майна сім'ї при внесенні його до фонду товариства або іншої юридичної особи, необхідно проаналізувати правову позицію законодавця. Відповідно до Закону України, що регулює діяльність господарських товариств, якими є юридичні особи, чий капітал поділений на частини між учасниками.
Не можна заперечувати, що майно, передане в фонд учасниками товариства є частиною власності цього товариства і становить його капітал. Також варто відзначити, що саме товариство є власником, а не його учасники.
Відповідно до поставленої Верховного Суду, під час розгляду спорів, що стосуються шлюбу, його розірвання і розділу майна - внесок в статутний фонд юридичної особи не може бути об'єктом права власності сім'ї. Учасники цього товариства можуть зробити відчуження частин капіталу, його цінних паперів, які свідчать про участь у товаристві.
Право компенсації частини коштів у другого з шлюбу виникає щодо спільних коштів а не статутного капіталу, при цьому тільки в разі, коли спільні кошти були використані для внесення вкладу до статутного капіталу.
Згідно з положеннями закону, які регулюють діяльність господарських товариств та цивільного кодексу - учасники можуть здійснювати відчуження частин в статутному капіталі, цінних паперів, які є свідченням про участь в товаристві, як і наказано законом.
Як тільки настає момент внесення коштів до статутного фонду - вони є власністю самого товариства, а зазначені спільні кошти (майно) сімейної пари втрачають будь-які ознаки приналежності до спільної власності.
Всі подальші дії, будь-яке розпорядження статутним майном, відчуження та інше - є суб'єктивним корпоративним правом учасника, і жодним чином не може бути віднесено до використання майна проти волі одного з сімейної пари.
У разі передачі свого майна для здійснення підприємницької діяльності шляхом участі одного в створенні господарського товариства - це майно належить певному товариству на праві власності, а сім'я набуває право, яке реалізується одним з сім'ї, засновником, шляхом участі в управлінні товариством, а другий з сім'ї набуває право виплати йому певних сум у разі поділу майна між членами сім'ї.
Не зайвим також буде додати, що чоловік і дружина мають рівні права за законодавством згідно володіння, розпорядження, використання майна, яке належить їм на правах спільного володіння, якщо інше не встановлено ними за допомогою домовленості.
Таким чином, при укладенні договорів одним із сім'ї, прийнято вважати, що він діє за згодою обох членів сім'ї. Якщо ж такий договір потребує нотаріального підтвердження або державної реєстрації, а також, якщо договір стосується цінного майна - згода другого надається в письмовій формі. Згода в цьому випадку теж потребує нотаріального посвідчення.
Якщо договір укладений в інтересах сім'ї, то він створює обов'язки і для іншого з родини, якщо майно, одержане в зв'язку з укладенням договору, використовується на благо сім'ї.
Згідно сімейного кодексу саме власник майна встановлює режим використання такого об'єкта. З об'єктом майна, який знаходиться в загальному спільному володінні, відбувається за згодою всіх співвласників. У разі вчинення правочинів з майном одним з власників, вважається, що дія відбувається за обопільною згодою.
Згода співучасників, що вимагає нотаріального посвідчення повинно існувати в письмовому вигляді, проте відсутність такої згоди не тягне визначення договору недійсним, у разі укладення його лише одним із співвласників.
Такої ж позиції дотримується і Верховний Суд, який визначив, що договір, укладений однією особою співвласником може бути оголошено недійсним, лише при недобросовісності дії одного, або якщо третя сторона не знала або не могла знати про необхідну згоду іншого співвласника.
З цього випливає, що якщо внесення вкладу до статутного капіталу товариства, зроблено за рахунок майна сім'ї одним із співвласників, в інтересах сім'ї, то той, хто не є учасником товариства також має право на розподіл отриманого доходу. У разі використання одним із сім'ї загальних коштів всупереч зазначеним нормам закону - другий має право на компенсацію вартості його частини.
Не зайвим буде згадати, що у разі использование одним їз подружжя спільніх коштів усупереч ст. 65 СК України Інший Із подружжя має право на компенсацію вартості его частки.
В підсумку:
• Факт того, що майно складається у спільній сумісній власності потрібно доводити в суді, відповідно до критеріїв (Час і місце придбання, за які кошти було придбано майно, мета придбання)
• Майно, внесене в якості внеску в господарське товариство є частиною суспільства, а не його учасників.
• Внесок в суспільство не може бути частиною загального спільного майна подружжя.
• Учасник товариства не має права розпоряджатися його частиною без згоди другого з шлюбу, однак відчуження цієї частини не може вважатися вчиненим проти інтересів сім'ї, або проти волі другого з шлюбу.
• Другий з сім'ї, який не є учасником господарського товариства має право на прибуток частини доходу товариства отриманого від його частини або на компенсацію вартості своєї частини.

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх