В кредитних договорах досить часто є умови про автоматичне повернення кредитних коштів при настанні певних обставин. Саме з цього моменту і починає діяти відлік позовної давності на суму кредиту - 3 роки, на штраф та пеню - 1 рік, якщо в кредитному договорі не встановлений збільшений строк позовної давності.
Відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України, позовна давність - це строк, у межах якого особа (кредитор) може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права (стягнення кредитних коштів).
Головна помилка позичальника полягає в тому, що своїми діями він перериває строк позовної давності. Крім цього, досить часто, коли банк звертається до суду, позичальник не перевіряє сплив позовної давності та не робить будь-яких заяв з приводу строку, особливо це стосується неустойки.
Зробити заяву про застосування позовної давності можливо тільки в суді першої інстанції, або в апеляції, якщо позичальник доведе неподання такої заяви в суді першої інстанції з поважних причин. Таким чином, відповідно до ст. 267 Цивільного кодексу України, сплив строку позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови задоволення позову судом про стягнення коштів.
Аналізуючи звернення позичальників до нашої компанії, ми зробили для себе ряд висновків, що для кожного 7-го позичальника сплив строк позовної давності на тіло кредиту, для кожного 3 позичальника сплив строк позовної давності на неустойку та для кожного 5 позичальника сплав би строк, якщо б він не переривав його.
Випадки, коли строк позовної давності запускається автоматично:
1. Позовна давність починається, коли в кредитному договорі встановлено, що у разі невиконання (неналежного виконання) Позичальником обов'язків визначених в кредитному договорі, протягом більше, ніж 93 дня, строк користуванням кредитом вважається таким, що сплинув, а позичальник повинен протягом трьох днів погасити кредит в повному обсязі, сплатити проценти та пеню. Це типова ситуація для кредитних договорів ПАТ "Укрсоцбанк".
2. В деяких кредитних договорах встановлено систему відсилочних пунктів договору, один з них, якщо позичальник не подає довідку про заробітну плату кожного року, то строк користуванням кредитом вважається таким, що сплинув і починається відлік позовної давності. На практиці банки дуже часто не звертають уваги на такий момент.
3. Наявність вимоги від банку про повернення грошових коштів. Саме з дати вказаної у вимозі починається відлік позовної давності. Вказана ситуація актуальна для банків, яких купив ПАТ "Дельта банк", або викупив право вимогу за кредитним договором. Справа в тому, що ці банки (ПАТ "Кредитпромбанк", ПАТ "Укрпромбанк", ПАТ "Сведбанк", ПАТ "Укрсиббанк",) активно розсилали вимоги про повернення коштів, а коли ПАТ "Дельта-банк" подає до суду, то в багатьох випадках сплинув строк позовної давності.
Крім цього, ми можемо вам розробити моменти штучного запуску позовної давності, наприклад:
1. Якщо у вас є поручитель і банк просить укласти додаткову угоду з позичальник та поручителем, і якщо таку угоду підпише лише позичальник, то договір поруки припинить свою дію, оскільки поручитель не дасть згоди на збільшення майнової відповідальності (ст. 559 Цивільного кодексу України). Після підписання ми радимо сплачувати грошові кошти через поручителя, оскільки такими діями позичальник запускає та не перериває позовну давність, а статус коштів від поручителя буде "безпідставно отримані кошти", оскільки договір поруки припинить свою дію.
2. Це стосуються юридичних осіб зі складною схемою отримання кредиту. Грошові кошти сплачуються через поручителів (при цьому податкові навантаження не виникають) та штучно робиться припинення поруки відповідно до ст.. 559 Цивільного кодексу України. Наслідки наступають такі ж самі, як зазначено вище. Таке планування доцільно робити при укладання кредитних договорів, при цьому юридична особа додаткового фінансового або податкового навантаження уникає.
Отже, ми вам розповіли основні моменти коли запускається механізм позовної давності, але цього не достатньо для застосування її, оскільки відповідно до ст. 264 Цивільного кодексу України, перебіг позовної давності переривається вчиненням дій, що свідчить про визнання свого боргу або іншого обов'язку. Після переривання перебігу строку позовної давності починається заново.
Крім цього, ми вам розповімо, які дії не слід вчиняти, щоб позовна давність не переривалась, або як обійти переривання позовної давності, при цьому сплачуючи за кредитним договором.

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх