Фіктивність операцій - одна з найбільш розповсюджених підстав ДПІ для донарахування податкових зобов'язань. Здійснені платником податків угоди створює "податкову яму", або ж угоди з контрагентом, який відсутній за своїм місцезнаходженням, відсутність частини первинних документів або помилки при їх оформленні , безтоварні і нереальні (фіктивні) операції . Як свідчить практика, податківці досить формально підходять до визнання операцій безтоварними. Наявність правильно оформлених первинних документів не свідчить з точки зору податківців про товарність операції.


ВАСУ у своїх листах від 02.06.2011 року № 742/11 / 13-11, а також від 01.11.2011 року № 1936/11 / 13-11 роз'яснив питання доведення реальності здійснення платником податку господарської операції, а саме:


1. наявність чинного договору саме по собі не свідчить про реальність здійснення господарської операції;
2. документи мають силу первинних тільки в разі реального здійснення господарської операції;
3. наявність або відсутність документів, а також помилки в їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність операції, якщо з інших даних випливає, що рух активів або зміни у власному капіталі, або зобов'язаннях платника податків у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце;
4. наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, відповідність яких фактичним обставинам спростовується належними доказами, не є безумовним підтвердженням реальності операції. Іншими словами, Позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх податкових зобов'язань, оскільки поняття "добросовісний платник", не передбачає виникнення у платника обов'язку щодо контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а сам платник не наділений повноваженнями контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи (постанова ВАСУ від 11.02.2015 року по справі № К / 9991/77465/11).
Таким чином, при оскарженні податкових-повідомлень рішень судова практика значну увагу приділяє формування та аналізу доказової бази, але суди виходять з принципу, що якщо факт реальності угоди не доведено, то вважається, що така операція не мала місце.


Судова практика 2015 істотно не змінилась, але частково удосконалилася:


1. суди досліджують рух активів в процесі здійснення господарської операції (досліджується первинна документації, аналізується матеріальна-технічна база, наявність або відсутність ліцензій та інших дозвільних документів, докази транспортування, тощо);
2. суди беруть до уваги зв'язок між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів, іншими витратами та господарською діяльністю платника податку;
3. будь-які витрати повинні бути здійснюваними саме для і в межах здійснення діяльності товариства, а не з іншими цілями;
4. законодавство не ставить умовою дійсності угод, а також виникнення податкових зобов'язань у платника стан податкового обліку його контрагентів;
5. якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Вказана обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування ПДВ, якщо останній виконав усі передбачені законом умови для отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту;
6. норми податкового законодавства не обмежують період подання платником необхідних первинних документів тільки часом проведення податкової перевірки;


Партнер, адвокат, к.ю.н.
Майоров Василь
Юридична компанія "Майоров, Нерсесян та партнери"
Адреса: м. Київ, вул. В. Житомирська, 15
тел. 044-228-29-96 (з 10:00 до 18:00)
тел (VIBER) 063-595-87-10
Skype: mayorovgroup

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх