У випадку, якщо кредитний договір підписаний іншою особою, необхідно подати позов про визнання договору оренди недійсним, призначити експертизу підпису на договорі аренди, і тоді суд визнає договір оренди недійсним. Але необхідно мати на увазі, що розірвання договору та визнання його недійсним розірвання договору та визнання договору недійсним - абсолютно різні по суті юридичні дії і процедури.
Розірвання договору здійснюється за обставин, передбачених Законом, за умови, що сам договір був законний (здійснений без порушень).
Визнання договору недійсним можливо за умови, якщо договір був укладений з порушенням вимог законодавства, в тому числі підписаний іншою особою. Саме цим визнання договору недійсним відрізняється від розірвання договору. Недійсний договір втрачає силу з моменту його укладення в разі визнання його таким.
Розірвання договору угоди з житловим приміщенням, як будь-якого цивільно-правового договору, завжди можливо за згодою сторін, а якщо така угода не досягнуто - в судовому порядку.
Підстави визнання договору відчуження житлового приміщення недійсним аналогічні загальних підставах для визнання угод недійсними.
Крім того, операції з житловими приміщеннями можуть бути визнані недійсними на підставі: порушення прав неповнолітніх.
Договір - це угода, а правила про визнання угод недійсними регулює Цивільний кодекс.
Будь-яка недійсний правочин тягне за собою однакові наслідки - громадяни повертаються в початковий стан, що було до укладення такої угоди.
З судової практика визнання договору оренди недійсним в частині призначення експертизи підпису договору оренди.

З приводу більш складних випадків визнання договорів оренди недісним, або інші спірні питання орендних відносин звертайтесь до наших адвокатів за тел. 063-595-87-10


В провадженні судді _____________ знаходиться позовна заява ________ про визнання договору недійсним.
В позовній заяві позивач _______ порушував питання відносно того, що відповідач – _______ використав документ – договір оренди житла №2 від 01.09.2015р., який містить підроблений підпис _______, тобто підпис виконаний не _______, як власником будинку, а іншою особою.
В обговоренні істотних умов згаданого договору оренди №2 Позивач участі не брав і свого підпису на цьому договорі не ставив, зі свідками, що підписались у договорі, незнайомий, доручень щодо вчинення таких дій нікому не надавав.
Вказаний документ, так само як і відповідність підпису власника житла на цьому документі, має суттєве значення для вирішення цивільної справи по суті, оскільки саме на підставі цього письмового доказу Відповідач обґрунтовує виникнення правовідносин за договором.
Якщо на договорі відсутній підпис власника будинку - договір є неукладеним, а це означає, що правові підстави для виникнення у сторін прав та обов'язків орендаря та орендодавця не настали, і кожна із сторін може припинити фактично існуючі відносини в будь-який момент. Неукладеність договору дає підстави для витребування майна, набутого без достатньої правової підстави, вимоги відшкодування доходів від безпідставно набутого майна й витрат на його утримання.
Таким чином, для вирішення цього питання необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ухвали ВСУ по справі 6-15956св08 від 08.04.2009 року зазначено, що при вирішенні питання про призначення експертизи суд повинен керуватися ЗУ "Про судову експертизу",
Системний аналіз названих джерел указує на те, що, оцінюючи висновок експерта, суд зобов'язаний, зокрема, перевірити доброякісність того матеріалу, який був наданий у його розпорядження, і дати оцінку фактичним даним з точки зору їх належності та місця в системі інших доказів.
Враховуючи викладене, поважний Суд
ПРОШУ:
1. Призначити по цивільній справі ______за позовною заявою ______до ______судово-почеркознавчу експертизу та на вирішення експерту поставити наступне питання:
2. Чи належить підпис в договорі оренди №2 від 01.09.2015р______– власнику будинку, що знаходиться за адресою: _______________ чи іншій особі?
3. Проведення судової почеркознавчої експертизи по цивільній справі 744/392/16-ц доручити ___________________________.
4. Судові витрати пов'язані з проведенням експертного дослідження Заявник зобов'язується сплатити.

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх