Мы занимаемся вопросами наложения и снятия арестов с имущества! Что мы предлагаем:

 • Снятие ареста с автомобиля, квартиры и другого недвижимого имущества;
 • Снятие ареста с имущества должника по алиментам;
 • Снятие устаревших арестов, или арестов, по которым документы уничтожены;
 • Написание исковых заявлений о снятии арестов с имущества;
 • Снятие арестов по закрытому исполнительному производству;
 • Снятие ареста по постановлению суда, в том числе в рамках уголовного производства;
 • Составление ходатайств о снятии ареста по уголовному делу;
 • Снятие ареста со счетов юридического лица;
 • обременение  имущества для получения первоочередного права на взыскание в обход других кредиторов.

Снятие ареста через суд

Мы предлагаем формирования долга и наложения ареста для:

 

 • Исключения внесудебного порядка взыскания на предмет ипотеки (оформление на баланс);
 • Консультирование по долговым обязательствам супругов для дальнейшего раздела имущества супругов и долгов;
 • Консультирование по долговым обязательствам для уменьшения получения кредиторами долга через исполнительную службу;
 • Наложение ареста через суд или через нотариуса (10 дней);

 

Также мы проводим очень полезные консультации по поводу арестов и другого обременения имущества!

 

Образец иск о снятии ареста через суд!

 

адвокат по снятию арестаДо ___________ районного суду міста Києва

Адреса: ________________________________

Позивач: _______________________

Адреса місця проживання: ______________________

РНОКПП: _____________________

 

Відповідач-1: Оболонський районний відділ ДВС м. Києва

Адреса місцезнаходження:_____________________________

Відповідач-2: Одинадцята Київська державна

нотаріальна контора

Адреса місцезнаходження: ___________________________

 

 

Позовна заява

про зняття арешту з майна

На початку 2017 року ________ (надалі-Позивач) стало відомо, що все його майно перебуває під арештом на підставі постанови № ___ від 27.10.2004 року виданої Оболонським районним відділом державної виконавчої служби м. Києва ГТУЮ у м. Києві та зареєстрованою нотаріусом Одинадцятої київської державної нотаріальної контори за реєстраційним номером _____ від 29.10.2004 року

Після цього, Представник позивача, а саме Адвокат Майоров Василь Олександрович, звернувся до Оболонського районного відділу Державної виконавчої служби міста Києва ГТУЮ у м. Києві із запитом на отримання інформації, щодо арешту майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, а також підстав та всю інформацію про виконавче провадження (копії документів які підтверджують вказані обставини додаються).

На сьогодні жодної відповіді з державної виконавчої служби ні Позивачем ні його представником отримано не було.

Одинадцята київська державна нотаріальна контора листом вих. № _____ від 03.01.2018 року повідомила, що здійснювала лише реєстраційні дії щодо внесення арештів на підставі документів судових та правоохоронних органів до електронних реєстрів, які існували починаючи з 1997 року. Жодних підстав накладення арешту нотаріальній конторі не відомо, так як саме провадження здійснювалося саме виконавчою службою.

Враховуючи що з моменту накладання арешту пройшла значна кількість часу, а саме 14 років існує вірогідність, що матеріали виконавчого провадження були знищені.

Також, до Оболонського районного відділу ДВС м. Києва було направлено заяву про зняття арешту з майна боржника, з тих підстав, що відсутня будь-яка інформація та матеріали справи знищені, проте виконавча служба жодним чином не відреагувала на вказану заяву.

Відповідно до ст. 317 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно ст. 319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Відповідно до ст. 321 ЦК України  право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Згідно статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Одним із способів захисту є відновлення становища, яке існувало до порушення.

Відповідно до частини другої статті 30 ЦПК позови про зняття арешту з майна пред’являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини (виключна підсудність).

Враховуючи що, по-перше, арешт майна було накладено помилково та, по-друге, виконавче провадження знищено, то є всі правові підстави для звільнення майна з-під арешту.

Важливим є той факт, що оригінал постанови про арешт №_____ від 27.10.2004 року відсутній, тому даний оригінал чи копія не може бути поданий разом з  позовною заявою.

Згідно з ч. 2 ст. 5 ЦПК України у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Таким чином позивач звертається до суду в своєму позові визначив спосіб захисту ― зняття арешту з усього майна, що належить ________ (РНОКПП ________, паспорт серії СО №________, виданий ________року Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, ________р.н.)

Відповідно до п. 8 ч. 3. ст. 175 ЦПКУ ________зазначає, що оригінали всіх документів, які додаються до позовної заяви у вигляді копій знаходяться у нього.

Також відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 175 ЦПКУ ________підтверджує, що у провадженні загальних, господарських та адміністративних судів України (усіх інстанцій), в тому числі в Оболонському районному суді м. Києва немає справи зі спору між ________ та Оболонським районним відділом ДВС м. Києва, Одинадцятою київською державною нотаріальною конторою про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

На підставі наведеного, та керуючись ст. ст. 4, 30, 175 ЦПК України, ст. 317, 319, 321, 16 ЦКУ

ПРОШУ:

 1. 1. Зняти арешт з усього майна, що належить ________ (РНОКПП 1465807472, паспорт серії СО №______, виданий ___ року Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, _____ р.н.) накладений на підставі постанови № _____ від 27.10.2004 року виданої Оболонським районним відділом державної виконавчої служби м. Києва та зареєстрованою нотаріусом Одинадцятої київської державної нотаріальної контори за реєстраційним номером _______ від 29.10.2004 року.

 

Додатки:

 1. Копії позовної заяви з додатками для осіб, які беруть участь у справі.
 2. Квитанція про сплату судового збору.
 3. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 4. Копія листа від нотаріуса № ______ від 03.01.2018 р. (оригінал знаходиться у Позивача).
 5. Копія підтвердження надсилання запиту до ДВС.(оригінал знаходиться у Позивача)
 6. Копія паспорту та рнокпп Позивача.(оригінали знаходяться у Позивача)
 7. Попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат.

 

___________                «____» __________________ 2018 р.

 

 

Зняття арешту з майна в Україні – як зняти арешт (зразок позову)!

 

Ми займаємось питаннями накладення та зняття арештів з майна! Що ми пропонуємо:

 • Зняття арешту з автомобіля, квартири та іншого нерухомого майна;
 • Зняття арешту з майна боржника по аліментів;
 • Зняття застарілих арештів, або арештів, по яким документи знищені;
 • Написання позовних заяв про зняття арештів з майна;
 • Зняття арештів по закритому виконавчому провадженні;
 • Зняття арешту по ухвалі суду, в тому числі в рамках кримінального провадження;
 • Складання клопотань про зняття арешту у кримінальній справі;
 • Зняття арешту з рахунків юридичної особи;
 • Обтяження майна для отримання першочергового права на стягнення в обхід інших кредиторів

 

Ми пропонуємо формування боргу та накладення арешту для:

 • Уникнення позасудового порядку стягнення на предмет іпотеки (оформлення на баланс;
 • Консультування по борговим зобов’язанням подружжя для подальшого поділу майна подружжя та боргів;
 • Консультування по борговим зобов’язанням для зменшення отримання кредиторами боргу через виконавчу службу;
 • Накладення арешту через суд або через нотаріуса (10 днів);

 

Також ми проводимо дуже корисні консультації з приводу арештів та іншого обтяження майна!

Как снять арест через суд 

 

 

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх