Smaller Default Larger

Зняття арешту (примірник заяви)

IMG 1362В нашій діяльності дуже часто трапляються такі випадки, коли суд накладує арешт на майно, а потім при закритті справи, або в інших випадках забуває зняти арешт з цього майна. В цьому випадку вам не потрібно оскаржувати ухвалу, оскільки достатньо подати заяву та суд сам, при підтвердженні підстав зніме арешт. Вказана заява допоможе вам зняти арешт з майна в Києві та Киівській області (Буча, Ірпінь).

Крім цього, ми можемо проконсультувати вас з наступних питань:

1. Арешт майна боржника;

2. Зняття арешту з майна;

3. Механізми, які дозволяють уникнути арешту майна;

4. Як накласти арешт, щоб повернути борг за розпискою або договором позики;

5. Накладення арешту через Державну реєстраційну службу, нотаріуса;

6. Зняття арешту через державну виконавчу службу;

7. Штучний швидкий арешт, для уникнення позасудового стягнення зі сторони банку (договір позики та виконавчий напис);

8. Попередній арешт майна через суд;

9. Уникнення арешту майна накладеного в межах спеціальної конфіскації;

10. Зняття старих арештів;

11. Зняття помилкових арештів та зняття арештів після знищення документів.

 


З приводу більш складних випадків скасування арешту або уникнення арешту рухомого та нерухомого майна м. Київ звертайтесь до наших адвокатів за тел. 063-595-87-10


sud______________________ районний суд


ЗАЯВНИК: _____________________________
місце проживання:
04123, м. Київ, вул. ___________, буд. _, кв. ___
Тел. 096-243-28-73

Особи по справі:
Відповідач 1:_____________________________
місце проживання:
04123, м. Київ, вул. ___________, буд. _, кв. ___
Тел. 096-243-28-73

Позивач:_____________________________
місце проживання:
04123, м. Київ, вул. ___________, буд. _, кв. ___
Тел. 096-243-28-73

Справа: № ________________
Суддя: ________________

ЗАЯВА
Про скасування заходів забезпечення позову

25.12.2010 р. Позивач звернувся до Оболонського суду з позовними вимогами до _______________________ про стягнення коштів за Договорами ________ від ___________________ року.

23 листопада 2009 року суддя Оболонського суду м. Києва виніс ухвалу в порядку забезпечення позову та наклав арешт на квартиру №____, будинку №___ по вул. Маршала Тимошенка.

15 листопада 2011 року Позивач в судовому засіданні подав до суду заяву, в якій просив закрити провадження у справі у зв*язку з відмовою позивача від позовних вимог, оскільки відповідачі добровільно сплатили кошти. Суддя Оболонського районного суду прийняв відмову від позову по справі та ухвалою закрив провадження по справі. Ухвала не оскаржувалась.


Таким чином, провадження по справі було закрито, а на момент подання заяви заходи забезпечення позову діють та не скасовані.

Згідно з ч. 3 ст. 154 ЦПКУ заходи забезпечення позову можуть бути скасовані судом, який розглядає справу .

Відповідно до ч. 6 ст.154 ЦПКУ, якщо у задоволенні позову було відмовлено, провадження у справі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходи забезпечення позову застосовуються до набрання рішення законної сили.

Суд сам може скасувати забезпечення позовних вимог по справі, яка знаходилась в його провадженні, з моменту, коли відпаде необхідність в забезпеченні позову.


Скасування заходів забезпечення позову слід відрізняти від скасування ухвали про забезпечення позовних вимог, оскільки різниця полягає в тому, що заходи забезпечення позову скасовуються судом, який їх застосував, якщо відпали підстави, з якими законодавство пов'язує можливість застосування вказаних заходів.


На підставі вищезазначеного та керуючись ст.. 154 ЦПКУ

ПРОШУ:


1. Скасувати заходи забезпечення позову, застосовані відповідно до ухвали суду від 23 листопада 2009р. у вигляді накладення арешту на нерухомість м. Київ №__, будинку №__ по вул. Маршала Тимошенка.

 

Додатки:
1. Ухвала від 21.11.2009 року;
2. Ухвала від 15 листопада 2011 року;
3. Витяг з Єдиного реєстру заборон.

Підпис_____________   дата_________

 

Іноді, існують старі арести, які накладені судом в рахунок забезпечення позову по позову про стягнення коштів. Але не завжди такі арешти знімаються автоматично. Приводиму приклад, коли суд зняв забезпечення позову та знів арешт на майно, але фактично, такий арешт вісить в 2016 році.

Зняття арешту на майно/ снятие ареста

Наши юридические услугу включают:


1. Арест имущества должника;
2. Снятие ареста с имущества;
3. Механизмы, которые позволяют избежать ареста имущества;
4. Как наложить арест, чтобы вернуть долг по расписке или договору займа;
5. Наложение ареста через Государственную регистрационную службу, нотариуса, суд;
6. Снятие ареста через государственную исполнительную службу;
7. Искусственный быстрый арест, во избежание внесудебного взыскания со стороны банка (договор займа и исполнительная надпись)
8. Предварительный арест имущества через суд;
9. Исключение ареста имущества наложенного в рамках специальной конфискации;
10. Снятие старых арестов;
11. Снятие ошибочных арестов и снятия арестов после уничтожения документов;
12. Снятие арестов в рамках уголовного производства.

Партнери

1Нотаріус Марина Михайлівна
067-980-54-74

2Арбітражний керуючий
066-725-72-85